Hukuk Kitapları

YENİ ÜRÜN
Hukuki Mütalaalar Cilt: 14 - Abuzer Kendigelen - On İki Levha Yayınları %19
KARGO ÜCRETSİZ
80.00 TL 64.80 TL
YENİ ÜRÜN
%19
KARGO ÜCRETSİZ
80.00 TL 64.80 TL
YENİ ÜRÜN
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku - A. Çiğdem Ayözger Öngün - Beta Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
125.00 TL 107.50 TL
YENİ ÜRÜN
Türk Medeni Hukuku 2. Cilt : Aile Hukuku - Turgut Akıntürk - Beta Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
65.00 TL 55.90 TL
YENİ ÜRÜN
Ceza Hukuku Genel Hükümler - Kayıhan İçel - Beta Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
108.00 TL 92.88 TL
YENİ ÜRÜN
Türk Medeni Kanunu (MK.) Türk Borçlar Kanunu (TBK.) - Cevdet Yavuz - Beta Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
98.00 TL 84.28 TL
YENİ ÜRÜN
Sözlülük İlkesi - H. Özden Özkaya Ferendeci - Beta Yayınevi %14
36.00 TL 30.96 TL
YENİ ÜRÜN
Mirat-ı Adalet Yahud Tarihçe-i Adliyye-i Devlet-i Aliyye - İbrahim Yılmazçelik - Gece Kitaplığı %34
25.00 TL 16.50 TL
YENİ ÜRÜN
Açıklamalı 6360 Sayılı Kanun - Erkan Karaarslan - BEKAD Yayınları %24
40.00 TL 30.40 TL
YENİ ÜRÜN
Miras Hukuku Terimleri Sözlüğü - Abdurrahman Yazıcı - Fecr Yayınları %31
25.00 TL 17.25 TL
YENİ ÜRÜN
1958 Tarihli New York Sözleşmesi Çerçevesinde Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi %19
30.00 TL 24.30 TL
YENİ ÜRÜN
Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler - Contractual Issues in Private International Law %19
50.00 TL 40.50 TL
YENİ ÜRÜN
Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı %19
KARGO ÜCRETSİZ
120.00 TL 97.20 TL
YENİ ÜRÜN
Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir/Erkli Demokrasi %19
33.00 TL 26.73 TL
YENİ ÜRÜN
Sorumluluk Hukukundan Rıza - Alperen Polat - On İki Levha Yayınları %19
42.00 TL 34.02 TL
YENİ ÜRÜN
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt 2 - Hamide Zafer - Der Yayınları %14
KARGO ÜCRETSİZ
80.00 TL 68.80 TL
YENİ ÜRÜN
Hasılat Kirasında Tarafların Hak ve Borçları - Azra Arkan Serim - Beşir Kitabevi %50
15.00 TL 7.50 TL
YENİ ÜRÜN
Türkiyenin Anayasal Yapısı - Engin Şahin - İskenderiye Yayınları %88
24.00 TL 3.00 TL
YENİ ÜRÜN
İş İlişkilerinde İmkansızlık - Ayşe Ledün Akdeniz - On İki Levha Yayınları %15
KARGO ÜCRETSİZ
60.00 TL 51.00 TL
YENİ ÜRÜN
Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Tahliye ve Kentsel Dönüşümde Kıracının Durumu %15
KARGO ÜCRETSİZ
60.00 TL 51.00 TL
YENİ ÜRÜN
Konkordato Uygulama Rehberi - Murat Oruç - On İki Levha Yayınları %15
35.00 TL 29.75 TL
YENİ ÜRÜN
Evaluation of Employers Right of Termination in Construction Contracts due to Default of the Contrac %15
27.00 TL 22.95 TL
YENİ ÜRÜN
Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri %15
KARGO ÜCRETSİZ
65.00 TL 55.25 TL