Hukuk Kitapları

YENİ ÜRÜN
Kitle İletişim Kuramları - Süleyman Karaçor - Çizgi Kitabevi Yayınları %19
32.40 TL 26.24 TL
YENİ ÜRÜN
T.C. Anayasası (Ocak 2019) - Celal Ülgen - Beta Yayınevi %14
5.00 TL 4.30 TL
YENİ ÜRÜN
Gerekçeli ve Açıklamalı Kamu İhale Hukuku - Vural Şahbenderoğlu - Dorlion Yayınevi %42
75.00 TL 43.50 TL
YENİ ÜRÜN
Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Cumhuriyet Başsavcılığı - Barış Duman - Adalet Yayınevi %14
28.00 TL 24.08 TL
YENİ ÜRÜN
Konkordato - Filiz Berberoğlu Yenipınar - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
85.00 TL 73.10 TL
YENİ ÜRÜN
Türk Vergi Hukukunda Tebligat - Kadir Ayyıldırım - On İki Levha Yayınları %19
45.00 TL 36.45 TL
YENİ ÜRÜN
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Paysahipleri Sözleşmesi %19
50.00 TL 40.50 TL
YENİ ÜRÜN
Limited Ortaklıkta Rekabet Yasağı - Hasan Karakılıç - On İki Levha Yayınları %19
KARGO ÜCRETSİZ
85.00 TL 68.85 TL
YENİ ÜRÜN
Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması %19
KARGO ÜCRETSİZ
140.00 TL 113.40 TL
YENİ ÜRÜN
AİHS Kapsamında Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri %19
KARGO ÜCRETSİZ
100.00 TL 81.00 TL
YENİ ÜRÜN
Avukatlık Sözleşmesinde Ücret - Ferhat Cimbar - On İki Levha Yayınları %19
40.00 TL 32.40 TL
YENİ ÜRÜN
Roma Hukukunda Ölüme Bağlı Bağışlama (Donation Mortis Causa) - Emine Mındız - Der Yayınları %14
33.00 TL 28.38 TL
YENİ ÜRÜN
Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları %14
KARGO ÜCRETSİZ
270.00 TL 232.20 TL
YENİ ÜRÜN
Vergi Hukuku - Osman Pehlivan - Ekin Basım Yayın %17
27.00 TL 22.41 TL
YENİ ÜRÜN
İş Hukukunun Esasları 2018 - Kenan Tunçomağ - Beta Yayınevi %14
55.09 TL 47.38 TL
YENİ ÜRÜN
Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu - Celal Ülgen - Beta Yayınevi %14
21.50 TL 18.49 TL
YENİ ÜRÜN
T.C. Anayasası TCK - CMK - CGTİK - PVSK ve İlgili Mevzuat - Celal Ülgen - Beta Yayınevi %14
22.50 TL 19.35 TL
YENİ ÜRÜN
Borçlar Hukuku - Turgut Akıntürk - Beta Yayınevi %14
37.50 TL 32.25 TL
YENİ ÜRÜN
4857 Sayılı İş Kanunu - Savaş Taşkent - Beta Yayınevi %14
42.50 TL 36.55 TL
YENİ ÜRÜN
Sosyal Sigorta Prim Borçlarından Şahsi Sorumluluk - Mahmut Kabakcı - Beta Yayınevi %14
38.00 TL 32.68 TL
YENİ ÜRÜN
Asliye Hukuk Davaları - Adem Albayrak - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
263.89 TL 226.95 TL
YENİ ÜRÜN
Türk Anayasa Hukuku - Ferhat Uslu - Adalet Yayınevi %14
49.00 TL 42.14 TL
YENİ ÜRÜN
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları - Mehmet Taştan - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
110.00 TL 94.60 TL
YENİ ÜRÜN
Marka Taklitçiliği Suçu - Ekrem Çetintürk - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
125.00 TL 107.50 TL