Kategori
 Yazar
 Fiyat
 Kargo Ücretsiz
 Hızlı Gönderi

Adalet Yayınevi

Türk Ceza Kanunu Şerhi (5 Cilt Takım) - A. Caner Yenidünya - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
650.00 TL 585.00 TL
Şirketler Hukuku Şerhi (3 Cilt Takım) - Hasan Pulaşlı - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
580.00 TL 498.80 TL
HIZLI KARGO
Uygulamaya İlişkin Tüm Yönleriyle Gayrimenkul Davaları ve Yargılama İşlemleri (3 Cilt Takım) %10
KARGO ÜCRETSİZ
552.00 TL 496.80 TL
Uygulamada Sigorta Hukuku (2 Cilt) - Fikri Tunç Keskin - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
390.00 TL 351.00 TL
Türk Borçlar Kanunu Şerhi (2 Cilt Takım) - Nihat Yavuz - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
350.00 TL 315.00 TL
Kamu İhale Kılavuzu (3 Cilt Takım) - Zülfü Kılıç - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
350.00 TL 315.00 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler Rehberi - Hüsnü Aldemir - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
298.00 TL 268.20 TL
YENİ ÜRÜN
Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Cilt) - Hakan Hakeri - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
298.00 TL 268.20 TL
Konkordato İflas ve Yargılama Usülü - Mahmut Bilgen - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
295.00 TL 265.50 TL
Borçlar Hukuku El Kitabı - Nihat Yavuz - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
290.00 TL 261.00 TL
Uygulamalı İş Davaları - Durmuş Özcan - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
290.00 TL 261.00 TL
2020 Beyanname Düzenleme Kılavuzu (4 Cilt Set) - Kolektif - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
300.00 TL 258.00 TL
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Emsal Kararları - Seyit Çavdar - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
285.00 TL 256.50 TL
Uygulamada Avukatlık Hukuku - Hüsnü Aldemir - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
285.00 TL 256.50 TL
Asliye Hukuk Davaları - Adem Albayrak - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
285.00 TL 256.50 TL
İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluk - Sami Narter - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
270.00 TL 243.00 TL
Yeni TBK, HMK, İİK ve İstinafa Göre Kira Hukuku - Nihat Yavuz - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
270.00 TL 243.00 TL
Öğreti ve Uygulamada Sigorta Hukuku - Mahmut Bilgen - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
270.00 TL 243.00 TL
Tapu İptali ve Tescil Davaları - Turan Çınar - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
270.00 TL 243.00 TL
Kusursuz Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku - Sami Narter - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
263.00 TL 236.70 TL
Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Cilt 1 - Murat Balcı - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
260.00 TL 234.00 TL
Yeni TBK, HMK, İİK ve İstinafa Göre Kira Hukuku - Nihat Yavuz - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
270.00 TL 232.20 TL
Tapu İptali ve Tescil Davaları - Turan Çınar - Adalet Yayınevi %14
KARGO ÜCRETSİZ
269.00 TL 231.34 TL
Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Muhakemesi Hukuku - Mustafa Özen - Adalet Yayınevi %10
KARGO ÜCRETSİZ
257.00 TL 231.30 TL