ÖABT Kitapları

ÖABT Kitapları

 

Kısa adıyla ÖABT olarak bilinen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖSYM'nin düzenlediği en önemli sınavlardan biridir. Yasal mevzuatımıza göre kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik kadrolarına ilk kez atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Öğretmen kadrolarına atanacak adayların Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına katılmaları gerekir. Buna ek olarak kendi alanlarına ilişkin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) de katılmaları gerekir.

 

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulur. ÖABT yardımcı kitapları ile sınava sıkı şekilde hazırlanan adaylar daha yüksek puanlarla bu zorlu yarışta öne çıkma imkanı elde eder.

 

ÖABT Sınav Alanları ve Kodları Nelerdir?

 

Öğretmen olarak atanmak için ÖABT'ye girmek isteyen adaylar sınav alanlarının ve kodlarının ne olduğunu öğrenmek ister. Nitekim ÖABT sınavında alanı ve kodu doğru işaretlemek gerekir. Eğer yanlış işaretleme söz konusuysa adaylar başvuru süresi içinde düzeltme işlemini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilir. Başvuru süresi bitiminde ise değişiklik yapma söz konusu değildir. Bu bakımdan, adaylar KPSS-ÖABT hazırlık kitaplarıyla ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansınlar, başvuru işlemleri sırasında hata yapmamaya dikkat etmeli.

 

Diğer taraftan, MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararı doğrultusunda din kültürü ve ahlak bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanının her ikisinde de sınava girme hakkı bulunan adaylar, başvuru formunda her iki seçeneği de işaretleyebilmekte. Diğer adayların ise sadece tek bir ÖABT alanı işaretleme hakkı var. Bu alanlar şu şekildedir:

 

ÖABT Sınav Alanı-1 

 

1- Türkçe 2- İlköğretim Matematik 3- Fen Bilimleri 4- Sosyal Bilgiler 5- Türk Dili ve Edebiyatı 6- Tarih 7- Coğrafya 8- Matematik (Lise) 9- Fizik 10- Kimya/Kimya Teknolojisi 11- Biyoloji 12- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13- İngilizce 14- Rehberlik 15- Sınıf Öğretmenliği 16- Okul Öncesi 17- Beden Eğitimi

 

ÖABT Sınav Alanı-2 

 

Bu alan İmam-Hatip Lisesi meslek derslerini kapsar. MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders Okutma Esasları” kararı doğrultusunda İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanında sınava girmeye hak kazanan adaylar bu seçeneği işaretleyebilir.

 

ÖABT Türkçe Öğretmenliği Kitapları

 

KPSS-ÖABT Türkçe alan bilgisi ve alan eğitimi sınavı her yıl çok sayıda adayın yarıştığı zorlu sınavlardan biridir. Türkçe öğretmenliği konuları arasında en fazla soru anlama ve anlatma teknikleri alanından gelmekte. Dil bilgisi ve dil bilimi ile çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, Eski ve Yeni Türk edebiyatı da sınav konuları arasındadır. Edebiyat bilgi ve kuramları ve alan eğitimi testiyle adaylar sorulara doğru cevap vermek için zamana karşı yarışır.

 

Sınava ÖABT Türkçe öğretmenliği alanından girecekseniz öncelikle sınav konularına çok iyi çalışmalısınız. Bu bağlamda konu anlatımlı hazırlık kitapları iyi bir başlangıç yapmanızı sağlar. Sınav konuları arasında eksiklerinizi gidermenize imkan yaratır. Konulara iyice çalıştıktan sonra soru bankaları ve deneme kitaplarına geçebilirsiniz. Ayrıca çıkmış sorular kitapları da Türkçe öğretmenliği sınavınızda daha başarılı olmanıza katkı sağlar. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi Türkçe öğretmenliği ÖABT sorularının da belli bir mantığı vardır. Bu mantığı iyi anlarsanız başarı puanınız doğal olarak artar.

 

ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kitapları

 

İlköğretim matematik öğretmenliği alan bilgisi testinde adaylara birçok konuda sorular sorulmakta. Bunların başında sayılar ve sayma geliyor. Nitekim doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık sayılar, basamak sistemi ÖABT ilköğretim matematik testi konuları arasında yer almakta. Ayrıca pozitif ve negatif sayılar, bölme ve bölünebilme kuralları, üslü sayılar ve köklü sayılar da adayların bilgilerini sınıyor. Cebirsel ifadeler ve işlemler arasında denklem ve eşitsizlikler, denklem çözme yöntemleri, eşitsizlikler, mutlak değer, oran-orantı ve problemler var. Fonksiyonlarla ilgili sorular ise fonksiyon kavramı, polinom fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, logaritma ve üstel fonksiyonlar ile problemleri kapsıyor.

 

Diğer taraftan, ÖABT matematik yardımcı kitaplarında geometri bölümünde temel geometrik kavramlar yer almakta. Doğru ve açılar, üçgenler, dörtgenler, çemberler, ikizkenar dörtgenler ve yamuklar ile analitik geometri de adayların karşılaştığı konular arasındadır. Analiz bölümünde limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları yer alır. İstatistik ve olasılık bölümünde verilerin toplanması ve işlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişim ölçüleri, basit olasılık ve olasılık dağılımları yer alır. Ayrıca matematik tarihi ve felsefesi de adayların karşılaştığı sınav konuları arasındadır. Siz de en iyi ÖABT matematik yardımcı kitapları ile bu konulardaki eksiklerinizi kapatabilirsiniz.

 

ÖABT Fen Bilimleri Öğretmenliği Kitapları

 

Fen bilimleri ile fen ve teknoloji öğretmenliği alan bilgisi testinde adaylar fizik, kimya, biyoloji, astronomi, çevre bilimi ve jeoloji sorularına doğru cevap vermek için ter döker. Fizik konuları fiziğin uğraş alanı, vektörler, kesişen kuvvetlerin dengesi ile madde ve özellikleri ile başlar. Basınç, sıvıların kaldırma kuvveti, ısı ve sıcaklık, moment, ağırlık ve kütle merkezi, basit makineler ile hareketle devam eder. Yeryüzünde hareket ile dinamik de sınav konuları arasındadır. Bunlara ek olarak çembersel hareket, basit harmonik hareket, iş, güç ve enerji soruları adayları terletir. İtme ve momentum, optik, elektrik, dalgalar, manyetizma ve modern fizik soruları da sınav kapsamında yer alır.

 

Diğer taraftan, kimya alanında madde, atom ve yapısı, periyodik çizelge, kimyasal bağlar, bileşikler, kimyasal tepkimeler yer alır. Mol kavramı ile stokiyometri, gazlar ve çözeltiler de sınav konuları arasındadır. Radyoaktiflik, termodinamik, kimyasal kinetik ve denge, çözünürlük dengesi kimya soruları arasındadır. Sulu çözeltilerde asit-baz dengesi ile elektrokimya ve organik kimya adayların yarıştığı konulardır.

 

Öbür taraftan biyoloji konuları ise canlıların ortak özellikleri ve temel bileşenleri ile başlar. Hücre, canlıların sınıflandırılması, ekoloji, fotosentez soruları adayların bilgilerini sınar. Hücresel solunum, bitkisel dokular ve taşıma sistemleri, üreme, kalıtım ve genetik de sınav konuları arasındadır.

 

ÖABT sınavına fen bilimleri alanından girecekseniz yardımcı kitapları kullanarak sınava iyi şekilde hazırlanabilirsiniz. Fen bilimleri ÖABT kitapları arasında konu anlatımlı olanları konulara hakimiyetinizi artırır. Soru kitapları ve yaprak testler test becerinizi pekiştirir. Cep kitapları püf noktalarını gösterir. Çıkmış sorular kitapları ise sınav mantığını özümsemenizi sağlar.

 

ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kitapları

 

Sosyal bilgiler öğretmenliği alan bilgisi testinde tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi soruları vardır. Ayrıca inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile Türk dili ve edebiyatı, psikoloji ve sosyoloji soruları da yer alır. Tarih alanına ilişkin olarak Türk tarihi ve dünya tarihi ile Osmanlı tarihi bilgileri test edilir. Çağdaş Türk ve dünya tarihi de konular arasında yer alır. Coğrafya soruları dünya coğrafyası ile Türkiye'nin coğrafi özelliklerinden gelir. Ayrıca coğrafi bölgelerimiz, yerleşme ve nüfus ve ekonomik coğrafya da sınav konuları arasındadır. Felsefe soruları felsefe tarihi ile bilgi, ahlak, siyaset, din felsefesi alanlarından gelir.

 

Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları İslamiyet'in temel kavramları ile ibadetler ve ahlaki konuları kapsar. Ayrıca hadisler, Peygamberimiz'in hayatı ve İslam medeniyeti gibi konular da sınav konuları arasındadır. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları Türk inkılap tarihi ile Atatürk'ün hayatı ve düşüncelerini kapsar. Türk dili ve edebiyatı konuları arasında Türk edebiyatı tarihi ve edebi eserler ile yazım kuralları vardır. Psikoloji soruları genel psikoloji, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, kişilik psikolojisi gibi alanlardan gelir. Sosyoloji soruları sosyolojinin temel kavramları, toplumsal yapı, kültür ve toplum konularını kapsar. Ayrıca aile, eğitim, siyasi ve ekonomik sistemler de kapsam içinde yer alır. ÖABT sosyal bilgiler kitapları ile tüm bu konularda başarı performansınızı artırmanız mümkün.

 

ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Kitapları

 

Sınava Türk dili ve edebiyatı alanından giriş yapacak adaylar konuları ve soru sayısı dağılımlarını merak eder. Genel olarak baktığımızda Eski Türk dili ve Yeni Türk dili soruları %26 ile en yüksek orana sahiptir. Türk halk edebiyatının oranı %18 düzeyindedir. Alan eğitimi soruları ise %20 oranına sahiptir. Sınava eğer kaliteli KPSS yardımcı kaynakları ile hazırlanırsanız bu konularda daha yüksek başarılar elde edersiniz. Uygun fiyatlı ÖABT kitapları ise sınav için aşırı harcama yapmanızı önler. Yeterince soru çözer ve sınav tekniğini kavrarsanız bu sınavdan da yüksek bir puan alabilirsiniz. Sınav öncesinde konu eksiklerinizi kapatmak için çalışmalarınızı belli bir plan çerçevesinde sürdürmeyi de ihmal etmemelisiniz. 

 

ÖABT Tarih Öğretmenliği Kitapları

 

Tarih öğretmenliği alan bilgisi testinde tarih metodu, Osmanlı tarihi, Eski Çağ tarihi ve Orta Çağ İslam tarihinden sorular vardır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti tarihi, İslamiyet öncesi Türk tarihi soruları da yer alır. 20. yüzyıl Türk ve dünya tarihi de ÖABT tarih öğretmenliği sınav soruları arasındadır. Farklı yayınevlerinin ÖABT tarih hazırlık kitaplarıyla sınava sıkı şekilde hazırlanırsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. Nitekim tarih soruları bilgiden çok yoruma dayalıdır. Bilgiyi kullanma becerisini ölçen bu sınavda okuduğunu anlamak da önemli bir meziyettir. ÖABT yardımcı hazırlık kitapları bu bağlamda da kendinizi geliştirmenize katkı sağlar. 

 

ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Kitapları

 

Coğrafya öğretmenliği alan bilgisi testinde en çok fiziki coğrafya, kıtalar ve ülkeler coğrafyası ile beşerî ve ekonomik coğrafya alanlarından sorular gelir. Coğrafya bilimine giriş bu bağlamda önemlidir. Adayların coğrafyanın tanımı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ayrıca coğrafyanın alt disiplinleri ve tarihçesi de önemlidir. Fiziki coğrafya, Dünya’nın şekli ve hareketleri, iklim ve iklim tipleri de adayların sık karşılaştığı soru şekilleridir. Bunun yanı sıra su kaynakları ve yönetimi, toprak oluşumu ve özellikleri ile bitki coğrafyası da adayların bilgilerini sınar. ÖABT kaynak kitapları ile sınava iyi hazırlanan adaylar bu sorularda da daha başarılı olur. 

 

ÖABT Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği Kitapları

 

Fizik öğretmenliği alan bilgisi testinde modern fizik, dalgalar ve optik, madde ve özellikleri ile mekanik, elektrik ve manyetizma sınav konuları arasındadır. Hareket, kuvvet ve hareket denklemi ile iş, güç ve enerji sorularına adaylar cevap arar. Momentum ve çarpışmalar ile dönme hareketi, statik ve dinamik konuları da sınav konuları arasında yer alır. Basınç ve sıvılar mekaniği ile dalga hareketleri de adayların bilgi birikimlerini sınar. 

 

Kimya öğretmenliği alan bilgisi testi temel kimya, fizikokimya, analitik kimya, organik ve anorganik kimya bilgilerini test eder. Biyoloji öğretmenliği alan bilgisi testi ise ekoloji, bitki biyolojisi, genetik ve evrim, hücre ve metabolizma, insan ve hayvan biyolojisi ile canlıların sınıflandırılması konularına yer verir.

 

ÖABT sınavına fizik, kimya veya biyoloji dallarından birinde katılacaksanız uygun test kitaplarıyla sınava sıkı şekilde çalışmanız şart. Sınav hazırlıklarınızı son güne bırakırsanız başarı düzeyiniz yeterli olmaz. Günler öncesinden başlayan planlı çalışmalar ise başarı düzeyinizi artırır. Konu eksiklerinizi zamanında görüp giderirseniz binlerce adaydan daha başarılı bir sonuca kolayca ulaşırsınız. Sınavda doğru işaretleyeceğiniz her soru binlerce adayı geçmenize katkı sağlar. Bu yüzden hazırlık kitaplarıyla planlı çalışmaya dikkat etmelisiniz. Doğru kitapları seçmeye de özen göstermelisiniz. 

 

ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Kitapları

 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği alan bilgisi testinde adaylar fıkıh, hadis, tefsir, kelam sorularıyla karşılaşır. Bu kapsamda din eğitimi alanından sorulara cevap verirler. Örneğin İslam tarihi, dinler tarihi, din felsefesi, din psikolojisi alanlarında bilgileri test edilir. Adaylar ayrıca İslam felsefesi, din sosyolojisi, tecvid sorularıyla da karşılaşır. Aynı zamanda da İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili sorularda yarışırlar. Diğer taraftan İslam mezhepleri ve akımları da sınav konuları arasındadır. Ancak sınava en kaliteli ÖABT soru kitapları ve yardımcı kitaplar ile hazırlanan adaylar tüm sorulara doğru cevap verme imkanı kazanır. Anlatım özellikleri ve metodolojisi başarılı yardımcı kitaplar sayesinde ÖABT adayları daha güzel sonuçlar elde eder. 

 

ÖABT İngilizce Öğretmenliği Kitapları

 

İngilizce öğretmenliği alan bilgisi testinde gramer ve dil yeterliliğiyle ilgili sorular vardır. Bunun yanı sıra İngiliz edebiyatı bilgisini test eden sorular da vardır. Bu yüzden İngilizce öğretmenliği sınavı ÖABT adayları için en zor sınavlardan biridir. Bu sorularda da en yüksek netleri almak için adayların planlı çalışmaları gerekir. Soru dağılımında % 50 ile en yüksek pay dil yeterliliğine aittir. Ardından %16 ile dil bilim gelir. Edebiyatın oranı %14 düzeyindedir. Diğer taraftan alan eğitimi testi ise %20'lik bir paya sahiptir. Dolayısıyla ÖABT İngilizce kitaplarıyla yeterince alıştırma yaparsanız siz de sınavdan güzel sonuçlar alabilirsiniz. 

 

ÖABT Rehber Öğretmenliği Kitapları

 

Rehber öğretmen alan bilgisi testi kapsamında bireyi tanıma teknikleri, temel psikolojik kavramlar, meslek etiği ve yasal konular yer alır. Ayrıca davranış ve uyum problemleri de sınav konuları arasındadır. Bireyle ve grupla psikolojik danışma da sınavda çıkan konulardan biridir. Rehber öğretmen olmak isteyen adaylar psikolojik danışma kuram ilke ve tekniklerine iyi çalışmalıdır. Ayrıca mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile psikolojik danışma soruları da sıkı hazırlık gerektirir. Dahası, rehberlikte araştırma ve program geliştirme soruları da adayların alan bilgi düzeylerini test eder. Sınava ÖABT rehber öğretmen hazırlık kitaplarıyla iyi hazırlanarak giren adaylar daha yüksek bir başarı elde eder. 

 

ÖABT Sınıf Öğretmenliği Kitapları

 

Sınıf öğretmenliği alan bilgisi testinde Türk dili, çevre eğitimi, ilkokulda drama gibi konular vardır. Ayrıca Türk tarihi ve kültürü ile ilgili sorular da yer alır. Bunun yanı sıra ilkokulda temel matematik önemli bir başlıktır. Temel fen bilimleri ile Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği de sınav konuları arasındadır. Dolayısıyla sınav konuları oldukça geniş bir dağılım gösterir. Bu yüzden sınıf öğretmenliği testinde adayların süreyi iyi kullanmaları gerekir. Çünkü bu konudaki ihmaller sınav performansını düşürür. İyi hazırlık içinse sınava en kaliteli ÖABT kitapları ile hazırlanmak gerekir. Bu sayede adaylar beklediklerinin de üzerinde bir performans elde eder. 

 

ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Kitapları

 

Okul öncesi öğretmenliği alan bilgisi testinde adaylar çocuk ruh sağlığı sorularıyla karşılaşır. Erken çocukluk eğitimine giriş ve oyun gelişimi sınav konuları arasındadır. Ayrıca erken çocukluk dönemi edebiyatı adaylar için önemli bir diğer başlıktır. Bunun yanı sıra çocukluk eğitiminde drama soruları da adayların bilgisini test eder. Diğer taraftan erken çocukluk döneminde gelişim ve eğitime yaklaşım da sınav konuları arasındadır. Dahası okula uyum ve erken okuryazarlık eğitimi de önemli bir konudur. Tüm bu sorularda adayların sınava hazır olması gerekir. Alanında öncü yayınevlerinin hazırlık kitaplarıyla siz de bu sorularda net sayılarınızı artırabilirsiniz. 

 

ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği Kitapları

 

Beden eğitimi öğretmenliği alan bilgisi testinde atletizm, jimnastik, halk oyunları alanlarından çeşitli sorular gelir. Ayrıca eğitsel oyunlar ve takım sporları da sınav konuları arasındadır. Diğer taraftan beceri öğrenimi, antrenman bilgisi ile fiziksel uygunluk da sınavda yer bulur. Bunun yanı sıra psikomotor gelişim de sınav konuları arasındadır. Egzersiz fizyolojisi, beslenme, ritim eğitimi ve dans da yine sınav konuları arasındadır.

 

Sağlık bilgisi ve ilk yardım soruları adayların bilgi birikimlerini ölçer. Aynı şekilde insan anatomisi ve kinesiyoloji de adayları düşündüren sorular arasındadır. Beden eğitimi ve spor yönetimi de sıkı bir çalışma gerektirir. Öbür taraftan sporun temelleri ve engelliler için beden eğitimi de bu bağlamda önemlidir. Bu konular da adayların zorlu rekabetine sahne olur. Fakat bu sorularda en başarılı performansın yolu en kaliteli ÖABT yardımcı kitaplarından geçmekte. 

 

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Kitapları

 

İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan bilgisi testinde tefsir, hadis, fıkıh, kelam konuları vardır. Ayrıca İslam tarihi ve din eğitimi ile din felsefesi soruları da sınavda adayların karşısına çıkar. Diğer taraftan dinler tarihi, İslam felsefesi, din sosyolojisi ve psikolojisi de sınav konuları arasındadır. Tecvid, İslam kültür ve medeniyeti, İslam mezhepleri de adayların alan bilgisini test eden konulardır. Fakat uygun ÖABT yardımcı kitapları ile sınava hazırlanan adaylar için süreç daha kolaydır. Çünkü tüm bu konularda daha başarılı bir performans gösterirler. 

Yargı 2022 ÖABT Sınıf Öğretmenliği Konu Anlatımı 3 Cilt
%35
SON 1 ADET
420.00 TL
273.00 TL
Yargı 2020 ÖABT Fizik Öğretmenliği Yaprak Test
%50
SON 2 ADET
27.00 TL
13.50 TL
2020 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Alan Bilgisi Alan Eğitimi Video Destekli Konu Anlatımlı Modüler Set
%55
SON 1 ADET
220.00 TL
100.00 TL
İhtiyaç ÖABT Fizik Öğretmenliği Yaprak Test
%56
Stokta Var
45.00 TL
20.00 TL
Sonraki 14 ürünü göster
Yayınevi
Fiyat
Stokta