Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü - Ahmet Talat Onay - Bilge Kültür Sanat

%
33
İNDİRİM
9786257201209
%
33
İndirim
58.00 TL
38.86 TL
Temin süresi 2-4 iş günüdür.
Ödeme Bilgisi
Kredi kartı peşin yada taksitli, banka havalesi ve kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz.
Kargo Bilgisi
Kapıda Ödeme

Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü - Ahmet Talat Onay - Bilge Kültür Sanat

Ahmet Talâtın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı isimli ansiklopedik eseri, bu konuda yapılmış ilk kapsamlı çalışmadır.
Ahmet Talâtın on yıl süreyle çalışarak hazırladığı bu kitapta 1000 kadar madde yer alır. Yazar, her konuyu yüzlerce şairden seçtiği örnek beyitlerle açıklarken, eserini aynı zamanda zengin bir antolojiye dönüştürür. Eserin bir başka özelliği, kelime ve kavramları açıklarken çok sayıda kaynaktan yararlanmasıdır. Bunların en başında sözlükler gelir: Lehçe-i Osmânî, Salâhî Lûgati, Lûgat-i Ebuzziya, Lehçetül-Lûgat, Ferheng-i Şuûrî, Kâmûs-ı Osmânî, Tuhfe-i Vehbî, Nuhbe-i Vehbî, Divânü Lûgatit-Türk, Ahterî, Burhân-ı Kâtı Tercümesi, Kâmus Tercümesi, Kâmûs-ı Felsefe, Ferheng-i Ziyâ, Lûgat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye, Kâmûsul-Alâm. Biyografik eserler arasında ise, Latifî, Âşık Çelebi ve Kınalızâdenin şuarâ tezkireleri, Menâkıb-ı Hünerverân, Osmanlı Müellifleri, Türk Şâirleri ve Son Asır Türk Şâirleri sayılabilir. Yazar, belli başlı Osmanlı târihleriyle, çeşitli tarih araştırmalarından da yararlanır. Peçevî, Nişancı, Naimâ, Atâ, Âlî, Çelebizâde Âsım tarihleriyle, Koca Sekbanbaşı Lâyihası, Cevdet Paşanın İbni Haldun Mukaddimesi, Takvim-i Edvârı ve târihi, Rıza Nurun Türk Târihi; Köprülü, Uzunçarşılı ve Günaltayın çeşitli kitap ve makaleleri bu kaynakların belli başlılarıdır. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi de yazarın en çok yararlandığı eserlerden biridir. Sûdînin Hâfız Divanı, Bostan ve Gülistan şerhleri, Sarı Abdullahın Mesnevi Şerhi, Risale-i İbni Zeydûn Şerhi ve Veled Çelebinin elyazması halinde olan Âyîn-i Cem, Cep Defteri, Tuhfetül-Erbaîn, Dahme-i İrfân ve Sımât-ı Âşıkan gibi eserler de çok sık başvurulan kaynaklar arasındadır. Erzurumlu İbrahim Hakkının Marifetnâmesi, Fakirînin Risâle-i Tarifâtı, Mehmed Ali Aynî ve Ömer Rıza Doğrulun dinî-tasavvufî eserleri, divanlar ve sayamadığımız daha niceleri...
Eserin bir başka özelliği de, Veled Çelebi, Tahir Olgun ve Fuat Köprülü gibi konunun otoritesi şahsiyetlerin tashihinden ve onayından geçmiş olmasıdır. Eserin orijinalinde, Köprülünün kendi el yazısıyla yer yer ilave bilgiler vardır. Veled Çelebi ve Tahir Olgun birer takriz yazdıkları gibi, esere de zaman zaman açıklamalarıyla katkıda bulunmuşlardır. Yahya Kemal Beyatlı da takriz olarak el yazısıyla bir rübaisini verir.
Ahmet Talât Onayın Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü adını verdiğimiz Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı isimli bu ansiklopedik eseri, Eski Türk edebiyatının dünyasına girerek metinleri daha iyi anlamak isteyen öğrenci, öğretmen, ilim adamı ve ilgili her türlü okuyucuya yardımcı olacak zengin bir kaynak niteliğindedir.

Sayfa:
496 Sayfa
Kağıt:
2. Hamur Kağıt
Boyut:
16.50x24.00 cm
Basım Yılı:
Şubat 2021
Barkod:
9786257201209