Asa-yı Musa Ciltli (Çanta Boy) - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

%
35
İNDİRİM
9786054590100
%
35
İndirim
85.00 TL
55.25 TL
1 adet stokta Hızlı Gönderi!
Ödeme Bilgisi
Kredi kartı peşin yada taksitli, banka havalesi ve kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz.
Kargo Bilgisi
Kapıda Ödeme

Asa-yı Musa Ciltli (Çanta Boy) - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

Asa-yı Musa Ciltli (Çanta Boy) - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

Asa-Yı Musadan Birinci Kısım (On Birinci Şua): Denizli Hapsinin bir nevı müdafaası hükmündeki meyvesi olup aynı zamanda iman ibadet ve tevhide dair önemli meseleleri açıklar ve ispat eder
Meyve Risalesi: On Bir Meseledir
Birincisi: Her gün 24 saatin bir saatini ahirete sarfetmeye vesile olan namaz ibadetinin önemi vurgulanıyor.
İkinci Meselenin Hülasası: Ölümün karşısında takınılacak tavır.
Üçüncü Mesele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin haline ağlaması.
Dördüncü Mesele: Dünya savaşından daha önemli olan hakikat.
Beşinci Mesele: Gençliğin değerini bilip ona göre davranmak.
Altıncı Mesele: İlimlerin diliyle Allahı tanıma.
Yedinci Mesele: Bize ahireti anlat diyen mahpuslara bir izah.
Sekizinci Meselenin bir Hülasası: Ahiret inancının ferdı ve toplumsal hayata faydaları. Birincisi: İnsanın mahiyeti ebediyetle fıtraten alakadardır. İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası: Ahirete imanla ölüm bir cennet kapısına dönüşür. Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faydası Dördüncü bir faydası ki insanın hayat-ı içtimaiyesine bakıyor. Birinci Nükte: Cehennemin varlığı hakkında bir değerlendirme. İkinci Nükte: Cehennemin varlığının ve şiddetli azabının rahmete ve adalete zıddiyeti yoktur.
Dokuzuncu Mesele: Cüzı bir iman hakikatini inkar etmek küfrü gerektirir. Çünkü iman bir bütündür. Birinci Nokta: Cenab-ı Hakkın varlık delilleri aynı zamanda ahirete işaret ve delildir. İkinci Nokta: Bütün peygamberler ve Kuranın en esaslı unsuru Allaha ve haşre imandır. Üçüncü Nokta: elhamdü lillahın manasını ifade eden bir cümle...
Onuncu Mesele: Emirdağ Çiçeği Kurandaki tekrarlara ilgili edilen itirazlara cevap Bu onuncu meseleye bir hatime olarak İki Haşiye Birincisi: Kuranın hakikı tercümesi mümkün değil. Hatimeden ikinci haşiye: Muhammedin (a.s.m.) getirdiği nur kainatın yokluk vazifesizlik anlamsızlık perdesini kaldırır. Hüsrevin Üstadına yazdığı mektup.
On Birinci Mesele: Meleklere iman rüknünün pek çok meyvelerinden küçücük bir meyvesine işaret. Hatime: Felak suresinin bir yönüyle izahı. Bir ihtar: Her bir ayetin çok manaları vardır. Bu sureye ait bir nükte-i icaziyenin haşiyesidir. On Birinci Meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır. ASA-YI MUSADAN İKİNCİ KISIM Hüccetül-Baliğa Risalesi BİRİNCİ HÜCCET-İ İMANİYE (Ayetül-Kübradan). Birinci Makamın Birinci Basamağında: Semavatın Allahın varlığına delaleti. İkinci Mertebesinde: Atmosfer ve içindekilerinin Allahın varlığına delaleti Üçüncü Mertebesinde: Yerküresi ve içindekilerinin Allahın varlığına delaleti.Dördüncü Mertebesinde: Deniz ve nehirlerin Allahın varlığına delaleti. Beşinci Mertebesinde: Dağların ve ovaların Allahın varlığına delaleti. Altıncı Mertebesinde: Ağaçların ve bitkilerin Allahın varlığına delaleti. Yedinci Mertebesinde: Hayvanların ve kuşların Allahın varlığına delaleti. Üç hakikati var. Sekizinci Mertebesinde: Peygamberlerin Allahın varlığına delaleti. Dokuzuncu Mertebesinde: Alimlerin Allahın varlığına delaleti. Onuncu Mertebesinde: Kudsı mürşidlerin Allahın varlığına delaleti. On Birinci Mertebesinde: Meleklerin ve ruhı varlıkların Allahın varlığına delaleti.
On Üçüncü Mertebesinde: Nurlu akılların ve selim nurani kalplerin Allahın varlığına delaleti.
On Dördüncü ve On Beşinci Mertebesi: Vahiy hakikati gelecek şu beş hakikati netice veriyor: Cenab-ı Hakkın beşerin akıl seviyesine göre hitap etmesi. Cenab-ı Hakkın yüce kelamıyla Kendi Zatını tarif etmesi. İnsanların dualarına cevap vermesi Onun yaratıcılığının şenidir. Kelam sıfatı ilim ve hayat sıfatının ayrılmaz bir gereğidir. Yüce kelamıyla insanları uyarması uluhiyetinin gereğidir. Ve ilham ile vahyin arasındaki fark.
Birinci Makamın On Altıncı Mertebesinde: Fahr-i Alem olan Muhammedin (a.s.m.) Allahın varlığına delaleti
On Yedinci Mertebesinde: Kuranın vech-i icazı ve Allah kelamı olduğunun delilleri.
On Sekizinci Mertebesinde: Kainatın Allahın varlığına delale
Sayfa:
366 Sayfa
Kağıt:
2.Hamur Kağıt
Boyut:
13.50x20.00 cm
Barkod:
9786054590100