Borçlar Hukuku - Özel Hükümler - Mustafa Ahmet Şengel - Temsil Kitap

%
94
İNDİRİM
9786056860256
%
94
İndirim
338.00 TL
20.00 TL
100+ üzeri stokta Hızlı Gönderi!
Kargo Bilgisi

500TL ve üzeri Kargo Ücretsiz.

Ödeme Bilgisi

Borçlar Hukuku - Özel Hükümler - Mustafa Ahmet Şengel - Temsil Kitap

Elinizde tuttuğunuz Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) kitabı, öncelikle Hâkimlik, KPSS ve meslek sınavlarına hazırlanan arkadaşların ihtiyaçlarını karşılamak ama­cıyla kaleme alınmıştır. Bunun yanında kitabımız doktrin görüşlerini ve güncel yayın­lanmamış Yargıtay kararlarını ihtiva etmesi adına meslek yüksekokulları ve fakülte­ler için yardımcı kaynaktır.

Kitabımızda özel borç ilişkilerinden satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, faktöring, karz sözleşmesi, ariyet sözleş­mesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, pa­zarlamacılık sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, vekâletsiz iş görme, komisyonculuk sözleşmesi, yayım sözleşmesi, havale, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, genel saklama sözleşmesi, usulsüz saklama sözleşmesi, kumar ve bahis, ömür boyu ge­lir sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi ile kanun­larda açıkça düzenlenmeyen tek satıcılık sözleşmesi, franchising sözleşmesi ve know how sözleşmeleri ele alınıp incelenmiştir. Bu haliyle kitabımız benzer kitapların birço­ğunda yer almayan özel sözleşme türlerinin tümünü bir arada bulundurması adına alanında ilk kitaptır. Zira meslek sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlanmış ve Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) adı altında yayınlanmış diğer kitaplar incelendiğinde, bu ki­taplarda genelde temel sözleşme tipleri (satış-kira-eser-vekâlet-kefalet) dışında bir­çok özel sözleşme türlerinin incelenmediği görülecektir.

Kitabımızı doktrindeki tartışmalı hususlara çok fazla girmeksizin, genel kabul görmüş ilke ve kuralları esas alarak hazırladık. Kitabımıza Hâkimlik, KPSS ve diğer kurum sınavlarında çıkmış sınav sorularını ve çözümlerini, özgün sorular ile kavram­lar sözlüğü koyduk. Meslek sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız çoktan seçmeli sı­nav sorularıyla kendini sınayabilir anlamını bilmediği terim ve kavramları sözlük yar­dımıyla hızlıca öğrenebilir.

İçindekiler

Birinci Kısım
Birinci Bölüm
1 Özel Borç İlişkileri Ve İsimsiz Sözleşmeler
İkinci Bölüm

İkinci Kısım
Mülkiyeti Devir Amacı Güden (TEMLİK Borcu Doğuran) Sözleşmeler
Birinci Bölüm
1 Satış Sözleşmesi (TBK Md. 207-267)
İkinci Bölüm
2 Satış Sözleşmesinin Çeşitleri
Üçüncü Bölüm
3 Bağışlama Sözleşmesi

Üçüncü Kısım
Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler Kira Sözleşmesi-Kullanım Ödüncü Sözleşmesi-Tüketim Ödüncü Sözleşmesi
Birinci Bölüm
§.1 Kira Sözleşmesi
2. Kira Sözleşmesinde Tarafların Hakları Ve Borçları
İkinci Bölüm
§.2 Konut Ve Çatılı İşyeri Kiraları
Üçüncü Bölüm
§.3 Ürün Kirası
Dördüncü Bölüm
§.4 Hayvan Kirası
Beşinci Bölüm
§.5 Finansal Kiralama Sözleşmesi
Altıncı Bölüm
§.6 Factoring (GENEL Alacak Tahsili) Sözleşmesi
Yedinci Bölüm
§.7 Kullanım Ödüncü (ARİYET) Sözleşmesi
Sekizinci Bölüm
§.8 Tüketim Ödüncü (KARZ) Sözleşmesi

Dördüncü Kısım
İş Görme Borcu Doğuran Sözleşmeler Eser Sözleşmesi-Vekalet Sözleşmesi-Hizmet Sözleşmesi
Birinci Bölüm
§.1 Eser (İSTİSNA) Sözleşmesi
İkinci Bölüm
§.2 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Üçüncü Bölüm
§.3 Hizmet (İŞ) Sözleşmesi
Dördüncü Bölüm
§.4 Evde Hizmet Sözleşmesi
Beşinci Bölüm
§.5 Pazarlamacılık Sözleşmesi
Altıncı Bölüm
§.6 Vekâlet Sözleşmesi
Yedinci Bölüm
§.7 Vekâletsiz İşgörme
Sekizinci Bölüm
§.8 Komisyon Sözleşmesi
Dokuzuncu Bölüm
§.9 Yayım Sözleşmesi (NEŞİR Sözleşmesi)
Onuncu Bölüm
§.10 Havale

Beşinci Kısım
Teminat Borcu Doğuran Sözleşmeler
Birinci Bölüm
§.1 Kefalet Sözleşmesi
İkinci Bölüm
§.2 Garanti Sözleşmesi

Altıncı Kısım
Saklama Borcu Doğuran Sözleşmeler
Birinci Bölüm
§.1 Genel Saklama Sözleşmesi
İkinci Bölüm
§.2 Misli Şeyleri Saklama Sözleşmesi (USULSÜZ Saklama Sözleşmesi)

Yedinci Kısım
Sonu

Marka:
Sayfa:
440 Sayfa
Kağıt:
1. Hamur Kağıt
Boyut:
17.00x24.00 cm
Basım Yılı:
Ekim 2018
Barkod:
9786056860256