YDS Konu Kitapları

YDS Konu Kitapları

 

Akademik dünyada yükselmek için en az bir yabancı dile hakimiyet gerekmekte. Hangi alanda olursa olsun adayların akademik çalışmaları için yabancı dili kullanma bilgi ve becerilerinin yüksek olması gerekir. Uluslararası geçerliliğe sahip olan yabancı diller, akademisyenlerin alanlarıyla ilgili daha fazla kaynağa ulaşmalarını sağlar. Dil hakimiyeti zayıf adaylar ise akademik kariyerlerine başlamadan önce yabancı dil gelişimlerini tamamlamak durumundadır. Bu yönüyle YDS sınavı, akademik dünyadaki gelişimleri etkileyen en önemli sınavlardan biridir. Yüksek lisans ve doktora yapmak veya doçentlik kadrosuna atanmak için adayların öncelikle YDS sınavında başarılı olması gerekir. Sınava hazırlık süreçlerinde en önemli kaynak kitaplarından biri ise YDS konu kitapları olmaktadır.

 

YDS Nedir?

 

Kısa adıyla YDS olarak bilinen sınav, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’dır. İlk olarak 2013 yılında gerçekleştirilen bu sınav, eski KPDS ve ÜDS sınavlarının yerine geçen sınavdır. E-YDS hariç olmak üzere ilkbahar ve sonbahar şeklinde yılda 2 kez ÖSYM tarafından düzenlenir. YDS sınavıyla adaylar yabancı dil seviyelerini belirler. Bu yönüyle YDS, adayların yabancı dile hakimiyetini akademik yöntemlerle ölçen önemli bir sınavdır. Lisansüstü eğitime geçiş yapmak veya akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar YDS sınavıyla dil becerilerini gösterirler. Ayrıca yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri de yabancı dil bilgisi seviyelerini ispat için YDS sınavına katılır. Bu nedenle YDS hazırlık kitapları ve konu kitapları çok geniş bir kitlenin sınavda başarılı olmalarına katkı sağlar.

 

YDS sınavına ilk kez girecek adaylar, YDS'nin hangi dillerde yapıldığını merak eder. Cevap olarak YDS'nin iki farklı döneminde farklı dillerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Nitekim Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen YDS İlkbahar sınavı aşağıdaki dilleri kapsar.

 

·         Almanca

·         Arapça

·         Bulgarca

·         Çince

·         Danimarkaca

·         Ermenice

·         Farsça

·         Fransızca

·         Gürcüce

·         Hollandaca

·         İngilizce

·         İspanyolca

·         İtalyanca

·         Japonca

·         Korece

·         Lehçe

·         Macarca

·         Portekizce

·         Rumence

·         Rusça

·         Sırpça

·         Ukraynaca

·         Yunanca

 

Buna karşın YDS Sonbahar sınavı ise Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça şeklinde 5 dilde gerçekleşir. Adaylar diledikleri takdirde ilkbahar veya sonbahar dönemlerini beklemeden e-YDS sınavına da katılım gerçekleştirebilir. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirilen e-YDS sınavları da YDS ile aynı değerdedir. Dolayısıyla sınava hazırlık için YDS konu kitapları her iki sınav çeşidi için de faydalıdır. Gerçi adaylar e-YDS sınavında ekrandan soru çözme konusunda göz yorgunluğundan şikayet edebilmektedir. Ancak sınav sonucunu hemen almaları ve hatta sınav sırasında mola imkanı olması e-YDS sınavının en önemli avantajlarıdır. Sınav şekli ne olursa olsun sınava iyi hazırlanan adaylar daha başarılı bir performans sergiler.

 

YDS Sınavının Özellikleri Nelerdir?

 

·         Toplam 80 sorudan oluşur. Yanlış cevaplar doğruları götürmez.

·         Eski ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil Sınavı'nın yerine geçen merkezi bir sınavdır. Özellikle ilkbahar dönemi yüksek bir katılımla gerçekleşir. Çünkü ilkbahar döneminde sınavın düzenlendiği dil sayısı çok daha fazladır.

·         YDS sınavları adayların yabancı dil hakimiyetini objektif kriterlerle ölçer. Sınavın e-YDS şeklinde gerçekleşmesi objektifliğine gölge düşürmez.

·         Yüksek lisans veya doktora başvurusu yapmak isteyen adaylar YDS sınavıyla dil becerilerini ispatlar. Ayrıca doçent adayları ile sanatta yeterlilik çalışmasına başlayacak adayların da YDS sınavına katılması gerekir.

·         Sınav süresi 180 dakikadır. Bu süre içinde adayların kelime, gramer, okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri sınanır. YDS konu kitapları ve hazırlık kitaplarıyla sınava iyi hazırlanan adaylar daha yüksek bir performans gösterir.

·         YDS sınavındaki puanlar A, B, C, D ve E şeklinde belli seviyeleri gösterir. Adayların aldıkları puanlara göre dil seviyeleri belli olur. Kamu personellerinin dil seviyelerine göre alacakları dil tazminatları ise ilgili mevzuata göre belirlenir.

·         90-100 puana karşılık gelen A harfi sınavdaki en iyi seviyedir. 80 sorunun 72'sine doğru cevap veren adaylar 90 puan alarak A seviyesini elde eder.

·         80-89 puanla B harfi iyi seviyeyi gösterir. Sınavda en az 80 puan almak isteyen adayların 64 soruyu doğru cevaplaması gerekir.

·         70-79 puana karşılık gelen C seviyesi orta seviyedir. Sınavda doğru cevap sayısı 56 olan ve 70 puan alan adayların dil seviyesi C şeklindedir.

·         60-69 puan ile D seviyesi düşük seviyedir. YDS'de en az 60 puan alıp D seviyesine girmek için gerekli doğru sayısı 48 adettir.

·         50-59 puana karşılık gelen E seviyesi ise en düşük seviyedir. Bu seviyeye ulaşmak için adayların en az 40 soruyu doğru cevaplaması gerekir.

·         YDS sonuçlarıyla alım yapan kurumların bir kısmı adaylardan beklentilerini puanlarla, bir kısmı da seviyelerle ifade eder.

 

YDS Sınavında Soru İçeriklerinin Dağılımı Ne Şekildedir?

 

YDS'ye hazırlanan adaylar sınav sorularının dağılımı hakkında bilgi sahibi olmak ister. Genel olarak ifade edecek olursak YDS'de toplam 80 soru vardır. İlk 16 soru kelime bilgisi, edat, yüklem, bağlaç, isim ve sıfat cümleciği bilgisini test eder. Bu sorular adayların gramer konusunda bilgilerini ve bu bilgileri kullanma becerilerini sınar. Vocabulary yani kelime soruları isim, fiil, sıfat, zarf ve 2 adet deyim olmak üzere 6 adettir. Diğer sorular gramer sorularıdır. Bunlar daha çok cümle yapıları, bağlaçlar ve edatlarla ilgilidir. Diğer içeriklere bakacak olduğumuzda soruların dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

·         10 adet YDS close test sorusu

·         10 adet YDS cümle tamamlama sorusu

·         6 adet çeviri sorusu (3 adet İngilizce-Türkçe, 3 adet Türkçe-İngilizce)

·         5 paragraf için 4'er soruyla toplam 20 adet paragraf sorusu

·         5 adet diyalog tamamlama sorusu

·         4 adet eş anlamlı cümle sorusu

·         4 adet paragraf tamamlama sorusu

·         5 adet ilgisiz cümle sorusu

 

YDS Konu Kitapları ve Özellikleri

 

Yabancı dil öğrenmek veya dil becerilerini geliştirmek için piyasada birçok yayın bulmak mümkün. Yabancı dil öğrenmeye yeni başlayanlar genellikle giriş kitaplarıyla gramer ve diğer konularda bilgi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu bağlamda yabancı dil hikaye kitapları ve romanlar da dil eğitiminde oldukça faydalıdır. Ne var ki YDS konu kitapları ve hazırlık kitaplarının bu yayınlardan önemli bir farkı var. Nitekim bu kitaplar YDS sınav ve konu içeriklerine uygun şekilde hazırlanır. Adayların sınava daha planlı şekilde çalışmalarını kolaylaştırır. Üstelik akademik düzeyde dili kullanma becerilerini geliştirir.

 

Bu bakımdan YDS konu kitapları yabancı dil sınavına hazırlanan adaylar için kritik bir önemdedir. Kitaplardaki konu akışı, örnekli anlatım, püf noktaları için özel uyarılar adaylara birçok bakımdan fayda sağlar. Kaldı ki bir yabancı dili çok iyi bilmek sınavda başarılı olmak için yeterli değildir. YDS sınavının mantığını da iyi bilmek gerekir. Bu yönüyle YDS konu kitapları adayların sınava daha verimli çalışmalarını sağlar. Bu kitaplardaki bilgiler sayesinde konu eksiklerini gideren adaylar, sınav sorularını daha başarılı şekilde çözer. Ayrıca zamanı verimli kullanmak konusunda da kendilerini geliştirirler. Genel olarak ifade edecek olursak YDS konu kitapları;

 

·         Adayların sınava daha planlı ve verimli şekilde çalışmalarına katkı sağlar.

·         Konu eksiklerini gidermelerini kolaylaştırır, konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

·         Özel durumlarda özel kullanım şekilleri hakkında püf noktaları paylaşırlar. Bu sayede benzer soru çeşitlerinde adayların doğru cevapları bulmalarını kolaylaştırırlar.

·         Adayların dilbilgisi kurallarına ek olarak akademik kelime bilgilerinin de gelişimine katkı sağlarlar. En çok tekrar eden YDS sınav kelimelerine aşinalıklarını artırırlar.

·         En iyi YDS konu kitapları sayesinde adayların okuduklarını anlama becerileri artar. Başta paragraf soruları olmak üzere tüm soru türlerinde kendilerini geliştirmeleri hızlanır.

·         Daha kusursuz bir çeviri için de YDS konu kitapları oldukça faydalıdır. Yabancı dilin kendine özgü kuralları ve söz yapılarını öğrenmek için bu kitaplar en uygun araçlardır.

 

YDS Konu Kitaplarının Fiyatları Nedir?

 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS'ye girecek adaylar konu kitaplarının fiyatlarını da merak etmekte. Aslına bakarsanız tüm hazırlık kitaplarında olduğu gibi bu ürünlerde de fiyatları etkileyen farklı pek çok unsurdan bahsetmek mümkün. Kağıt maliyetleri, baskı özellikleri, hazırlık sürecinde harcanan mesai gibi nedenlerle YDS konu kitapları fiyatları değişkenlik göstermekte. Tabii yayınevlerinin fiyat ve rekabet öncelikleri de fiyat farklılaşmasına yol açmakta. Buna bir de satış kanalları arasındaki rekabet eklenince fiyatlar farklı olabiliyor.

 

YDS konu hazırlık kitaplarına ulaşmak için perakende satış noktalarını ve online kanalları tercih edebilirsiniz. Günümüzde her iki kanal da konu anlatım, deneme ve test kitaplarına erişimi kolaylaştırmakta. Ancak tabii ki online kanalların şöyle önemli bir avantajı var. Aynı anda birçok ürünü incelemek için bu kanallar daha uygun. Nitekim internet kullanıcıları online YDS konu kitapları için sipariş vermek istediğinde arama motorlarını kullanır. Karşılarına çıkan sayfayı tıkladıklarında bir taraftan geniş bir ürün çeşitliliğiyle karşılaşır. Bir taraftan da ürünlerin fiyat bilgilerine ulaşır. Online kanallardaki filtreleme ve sıralama seçenekleri ise adayların istediği kitaplara nokta atışıyla ulaşmalarını sağlar.

 

En güncel YDS konu kitapları fiyatlarını öğrenmek için siz de satış kanallarının ürün veya kategori sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Dahası, farklı kanallarda rastladığınız kitap önerilerini sınamak için de bu kanallar oldukça elverişlidir. Nitekim kitap yorumları adayların YDS konu anlatım kitapları hakkındaki tercihlerine ışık tutan önerilerdir. Ancak tabii ki fiyat bilgileri güncel olmayabilir. Bu gibi durumlarda online satış kanalları üzerinden hazırlık kitabı araştırması yapmak daha pratik bir çözümdür. Üstelik dilerseniz farklı kitapları da sepetinize ekleyebilirsiniz. Bu sayede tek seferde daha fazla kitaba ulaşır, kitaplar için ayrıca kargo bekleme süresiyle karşılaşmazsınız.

 

En Uygun Fiyatlı YDS Konu Kitapları Nereden Alınır?

 

Perakende ve online satış kanallarında farklı yayınevlerinin YDS konu kitabı çeşitleriyle karşılaşmanız mümkün. Nitekim sektörün dinamik bir sektör olması her yıl yeni oyuncuların girmesini sağlıyor. Yayın tarafında olduğu gibi satış tarafında da yeni oyuncularla fiyat seçenekleri farklılaşıyor. Alternatif Kitap olarak bugüne kadar binlerce adayın sınava hazırlık kitabı ihtiyaçlarını en uygun fiyatlar ile karşılamalarını sağladık. Sitemizde satışa açtığımız konu anlatım, test kitabı, yaprak test veya deneme kitaplarıyla istedikleri ürüne ulaşmalarını kolaylaştırdık. 

 

YDS sınavına hazırlanıyorsanız siz de konu kitapları siparişleriniz için Alternatif Kitap'ı tercih edebilirsiniz. Bu kategorideki geniş ürün çeşitliliğimize ek olarak fiyat politikamızla da sizlerin daima yanınızdayız. Ayrıca belirli aralıklarla düzenlediğimiz kampanyalarla adaylara ek indirim imkanları sunuyoruz. Sitemizi düzenli şekilde ziyaret eder, ürünlerimizi ve kampanyalarımızı incelerseniz dilediğiniz kitaba en ekonomik şekilde ulaşabilirsiniz. YDS konu kitaplarının yanı sıra diğer hazırlık kitapları ve farklı kitap kategorileri için de Alternatif Kitap'ı tercih etmenizden mutluluk duyarız. Tüm adaylara sınavlarında başarılar diliyoruz. 

YDS YÖKDİL Vocabulary Dilko Yayıncılık
%20
SON 1 ADET
360.00 TL
288.00 TL
%33
Stokta Var
169.00 TL
113.23 TL
Yargı YDS Vocabulary 2 3500 Akademik Kelime
%33
Stokta Var
54.00 TL
36.18 TL
İngilizce Temel Gramer Video Anlatımlı Yargı Yayınları
%35
SON 1 ADET
139.00 TL
90.35 TL
Yargı Temel İngilizce Dil Bilgisi
%35
SON 1 ADET
429.00 TL
278.85 TL
Yargı Essential English Grammar A1 A2 Elementary Temel Seviye
%33
Stokta Var
515.00 TL
345.05 TL
Her Yerde İngilizce Hazırlık Kitabı Tasarı Eğitim Yayınları
%40
SON 2 ADET
250.00 TL
150.00 TL
MODADİL İngilizce Sınavlar Ajandası
%30
SON 4 ADET
339.00 TL
237.30 TL
İngilizce Gramer - İlknur Altun - Kapadokya Yayınları
%40
SON 1 ADET
250.00 TL
150.00 TL
YDS YÖKDİL YKSDİL Master Reading HocaWebde Yayınları
%37
Stokta Var
279.00 TL
175.00 TL
YDS Kendi Kendine Kelime Erkan Önler
%33
Stokta Var
430.00 TL
288.10 TL
Dilko YDS Grammar Stratejiler İpuçları ve Çeldiriciler
%20
SON 1 ADET
390.00 TL
312.00 TL
Benim Hocam 2024 YDT İngilizce Video Destekli Konu Anlatımı
%30
SON 2 ADET
209.00 TL
146.30 TL
Benim Hocam YDS-YÖKDİL-YKSDİL Sahibinden Stratejiler (EFA Serisi)
%33
SON 2 ADET
299.00 TL
200.33 TL
Benim Hocam YÖKDİL YDS Ön Hazırlık Video Konu Anlatımlı
%69
Stokta Var
160.00 TL
50.00 TL
Konuşmak için Reading Erkan Önler
%40
520.00 TL
312.00 TL
Konuşmak için A1-A2 Kelimeleri Erkan Önler
%40
490.00 TL
294.00 TL
Sonraki 8 ürünü göster
Yayınevi
Fiyat
Stokta