Dünya Klasikleri

Dünya Klasikleri

 

Dünya çapında kabul görmüş kitaplardan oluşan dünya klasikleri her dönemde büyük ilgi görür. Bu eserlerin işledikleri temalar evrensel niteliktedir. Konular yerel özellikler taşısa bile ana fikirler daima evrenseldir. Eserlerin dil ve üslup özellikleri sonraki kuşaklara örnek teşkil eder. Verdikleri mesajlar ise edebiyatın yanı sıra felsefe, sosyoloji, psikoloji ve daha birçok alanda yeni düşünce veya tartışmalara ilham kaynağı olur. Düşünsel bakımdan sahip oldukları derinlik, bu eserleri ulaşılmaz kılar. Fakat aynı zamanda da pek çok olgunun içine nüfuz etmelerini sağlar. Örneğin Orwell’ın 1984’ü, Camus’nün Yabancı’sı bu tür eserlerdir.

 

Dünya Klasikleri Nedir?

 

Dünya edebiyatının en etkili ve en önemli eserlerine dünya klasiği denir. Bu eserler, ait oldukları ülke veya dilin sınırlarını aşarak tüm insanlığa mâl olmuş eserlerdir. Farklı kültürlerden ve dönemlerden izler taşısalar da insanlığın ortak deneyimlerini yansıtırlar. Çünkü ortak duygu ve düşünceleri ele alırlar. Bu nedenle insanlara kendileri ve çevreleri hakkında zamanın ve mekanın ötesinde çeşitli perspektifler kazandırırlar. Dolayısıyla dünya klasikleri kuşaklar boyunca okunan, tartışılan ve edebiyatın önde gelen yapıtları olarak kabul edilen eserlerden oluşur.

 

Dünya Klasiklerinin Özellikleri Nelerdir?

 

Hangi dilde ve coğrafyada olursa olsun dünya klasiği haline gelen eserlerin bazı ortak özelliklerinden bahsedebiliriz. Bunların başında evrensel temalar gelmekte. Nitekim dünya klasikleri, insanla ilgili evrensel birtakım temalar etrafında şekillenir. Örneğin aşk teması bunlar arasında en yaygın olanlarından biridir. Bir diğeri ölüm temasıdır. Ayrıca özgürlük, ahlak, cesaret, yurtseverlik ve benzeri pek çok tema dünya klasiklerinde en yaygın temalar arasında yer almakta.

 

Dünya klasiklerinin bir diğer ortak özelliği, anlam katmanlarının çok yönlü olmasıdır. Bu eserlerde olaylar belli bir ana düzlemde ilerler. Fakat farklı düzlemlerde farklı gelişmeler ortaya çıkar. Eserin simgesel değeri bu yolla oluşan anlam katmanları içinde ortaya çıkar. Hangi dilde olursa olsun tüm dünya klasikleri okurlara çeşitli konular hakkında derin düşünme fırsatı sunar. Üstelik her eser, ait olduğu coğrafyadan kültürel izler taşır. Bu nedenle farklı kültürlerin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Örneğin Dostoyevski’nin eserlerinde Rus kültürünün, Victor Hugo’nun eserlerinde Fransız kültürünün izleri yansır. Eserin ait olduğu coğrafyadan çıkıp dünya klasiği haline gelmesi, farklı kültürlerin içine işlemesini sağlar.

 

Bu yönüyle dünya klasikleri, kültürel çeşitliliği ve ortak insanlık mirasını güçlendiren eserlerdir. Her biri güçlü bir dil ve üslup özelliğine sahiptir. Hatta bazı eserlerin kendine özgü bir anlatım şekli ve akışı vardır. Örneğin Jose Saramago, eserlerinde nokta ve virgülden başka bir noktalama işareti kullanmayarak kendine özgü bir anlatım şekli yaratmıştır. Bazı yazarlar ise eserlerinde detaylardan ve ayrıntılı betimlemelerden kaçınarak boşluk bırakmayı tercih eder. Bu grupta örneğin Ernest Hemingway veya George Orwell en bilinen isimler arasındadır. Dünya klasikleri ayrıca her dönem çeşitli inceleme ve tartışmalara konu olan eserlerdir. Her kuşak bu eserlere farklı anlam ve yorumlar getirebilir. Hal böyle olunca eserler etrafında farklı birçok akademik tartışma şekillenir.

 

Dünya Klasiklerini Neden Okumak Gerekir?

 

Dünya klasiklerini okumak için farklı birçok nedenden bahsetmek mümkün. Öncelikle her klasik eser, işlediği temalarla insanların duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirir. Böylelikle farklı olgu ve olayları daha iyi anlama becerisi kazandırır. Dolayısıyla empati yeteneklerini artırır. Eserlerdeki kültürel zenginlik, farklı kültürleri tanımayı sağlar. Aynı zamanda da farklı dönemlerin düşünce şekillerini görme fırsatı sunar. Bu yüzden dünya kültürlerinin gelişim ivmelerini anlamak için dünya klasikleri en iyi kaynak eserler arasındadır. 

 

Bu bakımdan klasik eserler okuyucuları daima derin düşüncelere sevk eder. Nitekim karakterlerin içsel çatışmaları, okurların kendi iç dünyalarını derinlemesine analiz etmelerine katkı sağlar. Veya toplumsal eleştiriler ya da ahlaki sorunlar üzerine yaptığı vurgular farklı perspektifler sunarak okurlara yeni bakış açıları kazandırır. Kendi kültürü ile farklı kültürler arasında bağlantı kurmak isteyen okurlar, o dildeki dünya klasikleri ile bunu kolayca gerçekleştirir. Dolayısıyla farklı toplumların değer dünyalarını analiz etmenin en etkili yolu, dünya klasiği haline gelen eserlerini analiz etmekten geçer. 

 

Dünya klasikleri için bir diğer okuma nedeni de dil ve anlatım özelliklerini geliştirmektir. Bu eserlerin her birinin kendine özgü bir yazım tekniği vardır. Genç kuşaklardan yazarlar bu bağlamda daha dikkatli bir şekilde bu eserleri inceler. Eserlerin yazım tekniğini analiz etmeleri, kendi anlatım özelliklerini ve üsluplarını geliştirmelerine katkı sağlar. Her daim okunabilecek dünya klasikleri böylelikle entelektüel gelişimin önemli bileşenlerinden biri haline gelir. En karmaşık konularda bile olayların nasıl anlatıldığı ve ilerlemenin nasıl sağlandığı önemlidir. Nitekim bu analizler eşliğinde okurlar benzer durumlarda daha bilinçli hareket etme imkanı kazanır. Dünya klasikleri ile oluşan kalıcı etkilerin temelinde de esasen bunlar vardır. 

 

Dünya Klasikleri Ne Zaman Okunur?

 

Dünya klasiklerini okumanın herhangi bir yaşı yoktur. Dileyen herkes her yaşta ve her dönemde bu eserleri okuyabilir. Bu eserlerin ne zaman okunacağı kişisel tercihlere bağlı olarak değişir. Bununla birlikte eserlerin konu ve türleri de dönem seçiminde belirleyicidir. Örneğin bazı dünya klasikleri çocuk kitapları kategorisindedir. Ve bu eserler daha çok çocukluk döneminde okunur. Çocukların edebiyatla tanışması bu sayede daha başarılı hale gelir. Ayrıca gençlik dönemi de dünya klasikleri için iyi bir okuma dönemidir. Bu dönemde okurlar dünya klasiklerinin anlam derinliklerini daha iyi kavrama imkanı elde eder. 

 

Dünya klasiklerini okumak için en ideal dönemlerden biri üniversite dönemidir. Özellikle edebiyat derslerinde öğrenciler bu eserler üzerinde daha yoğun bir çaba sarf eder. Bazı eserler sadece dönem özelliklerini anlamak için bile önemlidir. Örneğin Victor Hugo’nun eserlerinde dönemin Fransa’sının ayrıntılı betimlemeleri mevcuttur. Veya Dostoyevski’nin eserlerinde dönemin Rus toplumunun yaşam şekillerini görürüz. Bu dönemlerin yanı sıra dünya klasikleri boş zamanlarda, yolculuk ve seyahatlerde de okunabilir. Veya tatiller de klasikleri okumak için uygun bir zaman dilimidir.

 

Kitapseverlerin önemli bir kısmı, dünya klasiklerini akşam yatmadan önce okumayı tercih eder. Gün içinde kitap okumaya vakit bulamayanlar yatmadan önce kitap okuyarak bu imkanı yaratmış olur. Klasikleri okumanın bir diğer yolu ise kitap kulüpleri ve okuma gruplarıdır. Bu yöntem de en çok üniversite döneminde tercih edilir. Dolayısıyla dünya klasiklerini okumanın belli bir dönemi yoktur. Hayat koşuşturmacası içinde dileyen herkes herhangi bir zaman diliminde bu eserler arasında en beğendiklerini okuyabilir. 

 

Dünya Klasikleri Nasıl Okunur?

 

Dünya klasikleri hakkında en merak edilen konulardan biri de bunları nasıl okumak gerektiğidir. Bu konuda çeşitli yöntemlerden yararlanmak mümkün. Bu noktada öncelikle okumak istediğiniz eseri seçmeniz gerekir. Eser seçiminde konu, yazarın ismi, dönem, tavsiye veya başka birçok kriterden hareket edebilirsiniz. Seçtiğiniz eseri okumaya başlamadan önce yazarı ve geçtiği dönemi araştırabilirsiniz. Böylelikle eseri anlamanız kolaylaşır. Dönemin tarihsel, sosyal ve ekonomik gelişmelerini de bilmenizde yarar var. Bu sayede eseri daha doğru şekilde değerlendirebilirsiniz. 

 

Dünya klasikleri aynı zamanda da çeviri eserlerdir. Bu da çevirmen ve yayınevi seçimini önemli hale getirir. Nitekim alanında uzmanlığı zayıf çevirmenlerin elinden çıkan dünya klasikleri anlam bakımından zayıftır. Hatta yanlış çeviri sorunu eserin bazen yanlış anlaşılmasına bile yol açar. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için klasikleri okumadan önce çevirmen ve yayınevi seçimini de doğru yapmanız gerekir. Eseri okumaya başladıktan sonra önemli kısımlarına işaret koyabilir veya not alabilirsiniz. Bu sayede olay akışını takip etmeniz kolaylaşır. Ayrıca fazla acele etmemeye de dikkat etmelisiniz. Bazen önemsiz gibi görünen küçük detaylar ileride büyük sonuçlara zemin hazırlar. Oysa detaylara önem vermediğinizde eserin bütününü doğru anlamanız zorlaşır. 

 

Dünya klasikleri için alternatif bir okuma şekli, eserle ilgili farklı yorumları incelemektir. Böylelikle eseri farklı perspektiflerden hareketle daha kolay analiz edebilirsiniz. Eğer bir okuma grubuna katılırsanız eser hakkında görüş alışverişi yapma imkanı elde edersiniz. Başkalarının ne düşündüğünü öğrenmeniz size kendi düşüncelerinizin doğruluğunu test etme imkanı sunar. Eserlerde geçen coğrafi yer isimlerini ise bir atlas kullanarak daha iyi öğrenebilirsiniz. Ancak bazı eserler tümüyle hayali coğrafyalarda geçer. Bu nedenle atlaslar her zaman işe yaramaz. Diğer taraftan, okuma sırasında karakterler ve yaşadıkları koşulları küçük bir kağıda not ederseniz ileride bunları daha kapsamlı değerlendirme imkanınız oluşur. 

 

En Çok Okunan Dünya Klasikleri Hangileridir?

 

·         1984 - George Orwell

·         80 Günde Devr-i Alem - Jules Verne

·         Açlık - Knut Hamsun

·         Akıl ve Tutku - Jane Austen

·         Anna Karenina - Leo Tolstoy

·         Babalar ve Oğullar - İvan S. Turgenyev

·         Beyaz Diş - Jack London

·         Beyaz Geceler - Fyodor Dostoyevski

·         Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy Petrov

·         Böyle Buyurdu Zerdüşt - Friedrich Nietzsche

·         Budala - Fyodor Dostoyevski

·         Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

·         Büyük Umutlar - Charles Dickens

·         Cennetin Doğusu - John Steinbeck

·         Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

·         Cinler - Fyodor Dostoyevski

·         Çanlar Kimin İçin Çalıyor - Ernest Hemingway

·         Çavdar Tarlasında Çocuklar - J. D. Salinger

·         Dava - Franz Kafka

·         David Copperfield - Charles Dickens

·         Delikanlı - Fyodor Dostoyevski

·         Deniz Altında 20.000 Fersah - Jules Verne

·         Diriliş - Lev Tolstoy

·         Don Kişot - Miguel de Cervantes

·         Dönüşüm - Franz Kafka

·         Drakula - Bram Stoker

·         Emma - Jane Austen

·         Ezilenler - Fyodor Dostoyevski

·         Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

·         Faust - Johann W. von Goethe

·         Gazap Üzümleri - John Steinbeck

·         Genç Werther’in Acıları - Johann W. von Goethe

·         Goriot Baba - Honore de Balzac

·         Gurur ve Önyargı - Jane Austen

·         Güliver’in Gezileri - Jonathan Swift

·         Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov

·         Hacı Murat - Lev Tolstoy

·         Hayvan Çiftliği - George Orwell

·         İhtiyar Adam ve Deniz - Ernest Hemingway

·         İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

·         İkna - Jane Austen

·         İlahi Komedya - Dante Alighieri

·         İlyada - Homeros

·         İnci - John Steinbeck

·         İnsan Ne İle Yaşar - Lev Tolstoy

·         İnsancıklar - Fyodor Dostoyevski

·         İvan İlyiç’in Ölümü - Lev Tolstoy

·         Jane Eyre - Charlotte Bronte

·         Kamelyalı Kadın - Alexandre Dumas

·         Karamazov Kardeşler - Fyodor Dostoyevski

·         Kızıl ile Kara - Henri Stendhal

·         Kızıl Korsan - Robert Louis Stevenson

·         Kilimanjaro’nun Karları - Ernest Hemingway

·         Kolera Günlerinde Aşk - Gabriel Garcia Marquez

·         Korkunç İvan - Lev Tolstoy

·         Körlük - Jose Saramago

·         Kumarbaz - Fyodor Dostoyevski

·         Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry

·         Madam Bovary - Gustave Flaubert

·         Moby Dick - Herman Melville

·         Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas

·         Netoçka Nezvanova - Fyodor Dostoyevski

·         Oblomov - İvan A. Gonçarov

·         Odysseia - Homeros

·         Oliver Twist - Charles Dickens

·         Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams

·         Parma Manastırı - Henri Stendhal

·         Robinson Crusoe - Daniel Defoe

·         Savaş ve Barış - Lev Tolstoy

·         Sherlock Holmes’un Maceraları - Arthur Conan Doyle

·         Siddhartha - Hermann Hesse

·         Silahlara Veda - Ernest Hemingway

·         Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

·         Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

·         Uğursuz Miras - E. T. A Hoffman

·         Ulysses - James Joyce

·         Üç Silahşörler - Alexandre Dumas

·         Vadideki Zambak - Honore de Balzac

·         Vahşetin Çağrısı - Jack London

·         Veba - Albert Camus

·         Vişne Bahçesi - Anton Çehov

·         Yabancı - Albert Camus

·         Yeraltından Notlar - Fyodor Dostoyevski

·         Yüzbaşının Kızı - Aleksandr Puşkin

·         Yüzüklerin Efendisi - J. R. R. Tolkien

·         Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel Garcia Marquez

·         Zaman Makinesi - H. G. Wells

Bir Kadının Yaşamından 24 Saat - Stefan Zweig - İndigo Kitap
%30
Stokta Var
40.00 TL
28.00 TL
Altın Gözlü Kız - Honore de Balzac - Turkuvaz Kitap
%79
Stokta Var
48.00 TL
10.00 TL
Çakalların Başı Ferragus - Honore de Balzac - Turkuvaz Kitap
%90
Stokta Var
96.00 TL
10.00 TL
Felsefelogos Sayı;62 Günümüzde Aydınlanma Umuttepe Yayınları
%93
Stokta Var
280.00 TL
20.00 TL
Beyaz Geceler - Dostoyevski - Maviçatı (Dünya Klasikleri)
%82
Stokta Var
55.00 TL
10.00 TL
Stefan Zweig Seti 10 Kitap (Seti -2) Maviçatı Yayınları
%78
Stokta Var
460.00 TL
99.00 TL
Ateş Yakmak - Jack London - Maviçatı (Dünya Klasikleri)
%88
Stokta Var
40.00 TL
5.00 TL
Kafkas Tutsağı - Tolstoy - Maviçatı (Dünya Klasikleri)
%88
Stokta Var
40.00 TL
5.00 TL
Yufka Yürek - Dostoyevski - Maviçatı (Dünya Klasikleri)
%89
Stokta Var
45.00 TL
5.00 TL
Yeni Atlantis - Francis Bacon - Maviçatı (Dünya Klasikleri)
%88
Stokta Var
40.00 TL
5.00 TL
Teke Tek - Ömer Seyfettin Hikayeleri 6 - Maviçatı Yayınları
%88
Stokta Var
50.00 TL
6.00 TL
Kroyçer Sonat - Tolstoy - Maviçatı (Dünya Klasikleri)
%88
Stokta Var
60.00 TL
7.00 TL
Daisy Miller - Henry James - Maviçatı (Dünya Klasikleri)
%88
Stokta Var
50.00 TL
6.00 TL
Sonraki 20 ürünü göster