Takdir-i Elhan Kudemadan Birkaç Şair Pejmürde Takrizat - Recaizade Mahmut Ekrem - Umuttepe Yayınları

%
89
İNDİRİM
9786055100209
%
89
İndirim
280.00 TL
30.00 TL
100+ üzeri stokta Hızlı Gönderi!
Toptan alımlarda indirim:
Miktar
10+ adet ve üzeri
20+ adet ve üzeri
40+ adet ve üzeri
Fiyat
27.60 TL
26.70 TL
25.80 TL
Kargo Bilgisi

500TL ve üzeri Kargo Ücretsiz.

Ödeme Bilgisi

Takdir-i Elhan Kudemadan Birkaç Şair Pejmürde Takrizat - Recaizade Mahmut Ekrem - Umuttepe Yayınları

Edebiyatta mantık iltizam olunmaz: Çünkü maksad-ı edebiyât fikir ve his ve hayalce olan mehasin ve bedayii meydân-ı zuhûra çıkarmaktır. Bu maksat husul bulurken yazılan şeylerde mantıka mutabakat olup olmadığını aramak -kimi imlâ bilmeden kimi manâ anlamadan mesâil-i edebiyyeye karışmak.. temyîz-i âsâr u eşâra kalkışmak cüret-i câhilânesini ızhardan çekinmeyen nev-zuhûr tenkitçilerden başka- kimsenin hatırına bile gelmez! Mesela bir şair (iki ile iki yine iki eder) diyebilir. Fakat öyle bir mevkide, öyle bir güzel surette söyler ki siz bu kaziyenin (iki kere iki dört eder) bedahetiyle tearuzunu zihninizde hissedemezsiniz. İşte bir hakîkat-i edebiyye de budur demek olur ki sanâyi-i tahyîliyye yerinde olmak şartıyla yine tabiat ve hakikat dairesinde bulunur. (Takdîr-i Elhân)

Ancak böyle sırf ahlâka dair hakikatler kuru şeyler olduğundan bazı istiarat ve teşbihat ile tebdîl-i tavr ettirilmedikçe nazım dairesine girseler bile şiir addolunacak kadar letafeti hiçbir lisanda haiz olamazlar. (Kudemadan Birkaç Şair)

Onlara diyebilirmiyimki: Sanatın maksadı güzelliktir. Güzellik ise bir şeye münhasır değildir. Şekle ait olan meşreb ihtilafı tbiattaki.. sanattaki mahiyyet-i hüsn-i mücerredi bozamaz. Siz fırtınalar.. ateşler.. kanlar içinde azametiyle doğan güneşe meftunsunuz. Ben zulmatler.. sükunetler içinde zayıf zayıf parlayan hilal-i sehere aşıkım!. (Pejmürde)

Kadınlar en güzel şiirlerin mülhimi.. en dil-pesend hislerin muharriki.. belki bizzat şiirdirler. Kadınlar olmasa hiçbir millette edebiyat-ı aliyye vücut bulmaz. Şark ve garbın o büyük şairleri o meşhur edipleri yetişemez. Mesela İngiltere bir Şekspire.. Fransa bir Victor Hugoya malik olamzdı. İtikad-ı hakıranem budur ki bizde dahi edebiyat-ı sahiha kadınların bilfill himmetiyle meydana gelecek. Çünkü ricalin elinde letafet-i asliyye ve zerafet-i tabiiyyesini kaybeden lisan-ı tahrir kadınlarımızdan zuhur edecek şairlerin.. edibelerin zevk-ı selimleriyle yoluna girecektir. Lakin kadınları şimdilik yeşvik hüner-veran-ı erbab-ı kaleme aittir.(Takrizat)

Recaizade Mahmut Ekrem Külliyatının ikinci cildi, üstadın edebiyat üzerine düşüncelerini bir araya getiren-Talim-i edebiyat dışındaki-kitaplarını barındırıyor.

Sayfa:
226 Sayfa
Kağıt:
1. Hamur Kağıt
Boyut:
16.50x23.50 cm
Basım Yılı:
Mart 2014
Barkod:
9786055100209
Umuttepe Yayınları