Bilimsel Kitaplar

Bilimsel Kitaplar

 

Herhangi bir konuyu bilimsel açıdan ele alan kitaplara bilimsel kitap denir. Okuyuculara bilimsel araştırmalara dayalı bilgi sunan bu kitaplar alanında uzman kişiler tarafından hazırlanır. Bilimsel sorunlara ve yöntemlere ışık tutan bu kitaplar genellikle eğitim ve öğretim amaçlı kullanılır. Bu nedenle öğrencilere ve çocuklara daha çok hitap eder. Küçük yaşlarda bilimsel kitaplar ile tanışan çocuklar bilime daha yakın bir ilgi duyar. Çevrelerine yönelik meraklarını bilimsel yöntemlerle birleştiren çocukların akademik başarıları daha yüksektir. Bilimsel bilgilerin küçük yaşlardan itibaren özümsenmesini sağlayan bu kitaplarla siz de çocuğunuzun bilime ilgisini artırabilirsiniz.

 

Çocuklar İçin Bilimin Önemi Nedir?

 

Hangi koşulda olursa olsun çocuklar çevrelerini daima merak eder. Görüp duydukları, tanık oldukları olaylar onlarda merak duygusu uyandırır ve soru sormaya başlarlar. Çocukların çevrelerine yönelik doğal merakları onlarda öğrenme isteği yaratır. Bu bağlamda bilimsel kitaplar önemli bir ihtiyacı karşılamakta. Doğadaki olgu ve olayların nasıl ortaya çıktığını anlatan bilimsel kitaplar sayesinde çocuklar merak ettikleri konuları en doğru şekilde öğrenme imkanı elde eder.

 

Bilimsel düşüncenin temelinde gözlem ve mantıksal çıkarım vardır. Herhangi bir durum karşısında şaşkınlığa düşen kişiler ilk olarak bu durumu gözlemleyip nedenlerini anlamak ister. Bilimsel düşüncenin temelinde de gözlem vardır. Olayların oluş sırası, nedenleri ve sonuçları hakkında yapılan gözlemler sonucunda çeşitli hipotezler oluşturulur ve sonuçlar analiz edilir. Benzer bir durum çocuklar için de söz konusudur. Nitekim çocuklar farkında olsunlar ya da olmasınlar, birçok konu hakkında gözleme dayalı hipotezler üretip merak ettikleri konuları anlamaya çalışırlar. Bilimsel kitaplar sayesinde bu konuda ilerleme gösteren çocuklar doğru bilgilere daha kolay ulaşma imkanı elde eder.

 

Roman veya öykü kitaplarında çocuklar, kurguya dayalı anlatılarla karşı karşıyadır. Bu kitaplar elbette dil gelişimi, düşüncenin ifade şekli ve benzeri konularda çocuklara katkı sağlar. Ancak çocukların farklı konulara da ilgileri vardır. Örneğin evrenin atomları, okyanuslar, dünyanın evrimi gibi konularda çocuklar öykü ve hikaye kitaplarında aradıkları bilgilere ulaşamaz. Çocukların dünyayı tanımaları, farklı canlıları bilimsel açıdan öğrenmeleri, bitkilerin veya doğanın yaşam döngüsünü keşfetmeleri gibi konularda bilimsel kitaplar önemli bir ihtiyacı karşılar.

 

Bilimsel Kitaplar Çocuklara Ne Gibi Faydalar Sağlar?

 

Çocuğunuz eğer bilimsel konulara merak duyuyorsa bu ilgisini mutlaka dikkate almalısınız. İleride bilim insanı olacak tüm çocuklar bu konudaki ilk işaretleri erken dönemlerde vermeye başlar. Bilimsel kitaplar sayesinde çocuklar dünyayı ve kendilerini daha iyi anlar, hayata daha iyi hazırlanırlar. Genel olarak bakacak olursak bilimsel kitaplar çocuklara şu faydaları sağlar:

 

·         Çocukların bilimsel konulara ilgilerini artırır. Karşılaştıkları sorunları bilimsel yöntemlerle ele almalarını teşvik eder.

·         Bilimsel yöntemlerin küçük yaş grupları arasında ilgi görmesini sağlar. Çocukların doğa, teknoloji veya evrenle ilgili konularda bilgilerini artırır.

·         Çocuklara kendileri ve dünya hakkında yeni bir perspektif kazandırır. Bilimsel bilgilerin hayatımızda ne gibi ihtiyaçlara karşılık verebileceğini görmelerine katkı sağlar.

·         Bilimsel düşüncenin temelinde yer alan gözlem ve mantıksal çıkarım, çocukların çevrelerine daha eleştirel bir gözle bakmalarını teşvik eder. Soru sormayı ve sorgulamayı öğrenen çocuklar hayatları boyunca daha sağlıklı bir gelişim ivmesi geçirir.

·         Çocuklar için bilimsel kitapların bir diğer özelliği de öğrenme süreçlerini daha keyifli hale getirmeleridir. Özellikle interaktif bilimsel kitaplarda öğrenciler çeşitli konular hakkında daha eğitici bir öğrenme sürecine girme imkanı elde eder.

·         Bilimsel kitaplardan öğrendikleri kavram ve yöntemleri günlük hayatlarında kullanan çocuklar bilimsel gelişmeleri gündelik yaşamla daha etkili şekilde birleştirme imkanı elde eder.

·         Bilimsel düşünceyi çocuklara küçük yaşlardan itibaren aşılayan bu kitaplar çocukların bilimle ilgili temel kavramlara daha hızlı şekilde ulaşmalarına katkı sağlar.

·         Çocukların kendilerine ve çevrelerine artan ilgileri daha fazla merak duymalarına neden olur. Bu da ileriki yaşlarda çocukların akademik başarılarını olumlu yönde etkiler.

·         Bilimsel yöntemleri iyi analiz eden çocuklarda işbirliği ve sorun çözme becerisi yüksektir. Yaşlarına uygun ve görsel açıdan zengin kitaplar çocukların işbirliği ve problem çözme becerilerini artırır.

 

Çocuklarda Bilimsel Düşünceyi Teşvik Etmenin Yolları Nelerdir?

 

Çocukların merak duyguları ne kadar güçlü olsa da bilimsel düşünceyi etkin şekilde kullanmalarını sağlamak için bazı teşviklerden yararlanmakta yarar var. Her şeyden önce, çocuğunuzun merak ettiği konularda soru sormasını hiçbir zaman engellememelisiniz. Aksine, yeni sorular sorması için onu yönlendirmelisiniz. İlgi duyduğu konular hakkında alacağınız bilimsel kitaplar bu bağlamda çok faydalı olacaktır. Ayrıca bilim adamları kitapları da bilimsel düşünceyi teşvik etmek için oldukça faydalıdır. Bilim insanlarının hayatlarını okuyan çocuklar, gerçekleştirdikleri buluşları öğrenme konusunda daha güçlü bir istek duyar.

 

Çocukların bilimsel düşünceyi özümsemesi için gözlem yeteneklerinin de yüksek olması gerekir. Çevrelerinde gördükleri olaylara ilgileri arttıkça gözlem yetenekleri doğal olarak gelişir. Bu bağlamda birlikte deney ve gözlem yapmanız iyi bir yöntemdir. Nitekim ilkokul çocukları için bilim kitapları arasında yer alan deney kitapları bu bağlamda çok işinizi görecektir. Çocuğunuzu etrafındaki dünyayı incelemeye teşvik etmek için bilim kitapları çocuk setleri birbirinden güzel alternatiflere sahip. Basit deneyler yaparak ulaşacağınız sonuçlar çocuğunuzun bilimsel süreçlere aşinalığını artıracaktır. 

 

Çocuklarda bilimsel düşünceyi teşvik etmenin bir diğer yolu bilimsel terimleri öğretmektir. Bu bağlamda bilim evrim kitapları en iyi seçimler arasındadır. Hipotez geliştirmelerini teşvik etmek için çocuğunuzun sorularına dikkatli cevaplar vermelisiniz. Bu noktada bilim iletişimi kitaplarının faydasını görürsünüz. Sonuçları analiz etmeleri konusunda çocuğunuzu teşvik etmeyi de ihmal etmemelisiniz. Bu konuda ise bilimin öncüleri kitap setlerinden yararlanabilirsiniz. Çocuğunuzla iletişim kurarken kullanacağınız bilimsel kaynak kitapları da bu bağlamda önemli bir etki yaratacaktır. Çocuğunuz bilimsel yayınları ilk önce sizde görürse kendi yaşına uygun bilim kitaplarına daha fazla ilgi duyacaktır. 

 

Çocukların En Çok Beğendiği Bilim Kitapları Hangileridir?

 

Bilimsel kitaplar konusunda en merak edilen konulardan biri de çocukların en çok beğendiği bilim kitaplarının hangileri olduğudur. Aslına bakarsanız bu tür listeler farklı dönemlerde farklı şekillerde oluşabilir. Ancak yine de çocuklar için yazılmış bazı bilimsel kitapların diğerlerinden daha fazla ilgi gördüğünü söylemek mümkün. Bu kitaplar arasında en önemlileri şu şekildedir:

 

·         Atlas - Daniel Mizielinska

·         Bilime Yön Verenler - M. Murat Sezer

·         Biyoloji - Jenny Jacoby

·         Çevreci Bilim Kitapları - Vijita Mukherjee

·         Çocuklar İçin Beş Sevgi Dili - Ross Campbell

·         Dünyayı Öğreniyorum - Cordula Thörner

·         Eğlenceli Etkinliklerle Matematik - Anna Weltman

·         Etkin Öğrenme Seti - Özgü Güler

·         Gökyüzüne Bak! - Jose Ramon Alonso

·         Hava Durumu - Anne Ebert

·         İbi’nin Keşif Günlüğü - Sinan Ölmez

·         İlginç Atom - Muhammet Cüneyt Özcan

·         İlk Bilgilerim Dizisi - Emilie Beaumont

·         İnsan Vücudu - Sima Özkan

·         İnsan Vücudu Tiyatrosu - Maris Wicks

·         Kafası Değişikler Atlası - Zeynep Sevde

·         Kimya Eğlenceli Etkinlikler - Jenny Jacoby

·         Mikroplar - John Herrick

·         Nohut Adam - Anıl Basılı

·         Vücudumuz - Defne Ongun Müminoğlu

 

Çocuklar İçin Bilimsel Kitap Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 

 

Bilimsel kitaplar hakkında ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri de çocuklar için bilimsel kitap seçiminde nelere dikkat etmek gerektiğidir. Her konuda olduğu gibi bu konunun da bazı temel kriterleri ve püf noktaları mevcut. Bunların neler olduğunu bilirseniz çocuğunuza alacağınız bilim kitabı onun için daha faydalı olacaktır. 

 

·         Öncelikle çocuğunuzun yaş grubuna dikkat etmelisiniz. Bilimsel kitaplarda yaş grubu diğer çocuk kitaplarından daha önemlidir. Yanlış seçimler çocuğunuzun bilime bakışını olumsuz yönde etkileme gücüne sahiptir. 

·         Kitap seçimini çocuğunuzun ilgi duyduğu alana göre yaparsanız bilimsel kitaplar daha faydalı olur. Bu kitapların gerçekten de geniş bir konu dağılımı vardır. Çocuğunuzu ilgi duymadığı konularda bilimsel düşünceye teşvik etmeniz oldukça zordur. 

·         Bilimsel kitapların dili ve okuma seviyesinin çocuğunuzun gelişim düzeyine uygun olması gerekir. Bazı çocuklarda bu gelişim düzeyi yaşının üzerinde veya altında olabilir. Dil ve kavramsal yönden çocuğunuza uygun kitaplar seçerseniz çocuğunuz daha iyi bir okuma deneyimi gerçekleştirir. 

·         Bilimsel kitaplarda güvenilirlik en önemli kriterlerden biridir. Bu konuda en doğru seçimleri güvenilir yayınevlerinin eserlerini tercih ederek yapabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzu yanlış bilgilerin yol açabileceği kargaşadan korumuş olursunuz.

·         Çocuklar için bilimsel kitapların yazı dili olduğu kadar görsel anlatım dili de önemlidir. Nitekim çocuğunuzun görsel açıdan ilgisini çeken bilimsel kitaplar ilgili konular hakkında gelişimini olumlu yönde etkiler. 

·         Çocuk bilim kitaplarında eğitim ile eğlence arasında ince bir çizgi vardır. Satın alacağınız kitabın bu dengeyi korumasına da dikkat etmelisiniz. Sadece eğitim veya sadece eğlence odaklı kitaplar iyi bir seçim değildir. 

·         Satın almayı düşündüğünüz kitaplar hakkında okuyucu yorumlarına ve tavsiyelere de dikkat etmenizde yarar var. Çocuklar için en çok tavsiye edilen bilimsel kitaplar bu bağlamda daha isabetli seçimler yapmanızı sağlayacaktır. 

 

En Ucuz Çocuk Bilim Kitapları Nereden Alınır?

 

Bilimsel kitaplar hakkında en merak edilen konulardan bir diğeri de en ucuz çocuk bilim kitaplarının nereden alınacağıdır. Ucuz çocuk kitapları için başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan biri perakende satış kanallarıdır. Diğeri ise online satış kanallarıdır. Perakendeye oranla online satış kanalları hem çeşitlilik hem de indirimli fiyatlar konusunda daha avantajlıdır.

 

Alternatif Kitap olarak diğer kategorilerde olduğu gibi çocuklar için bilimsel kitaplar kategorisinde de uygun fiyat politikamızı koruyoruz. Sitemizde arama çubuğunu veya filtreleri kullanarak istediğiniz kitaplara en uygun fiyatla sahip olabilirsiniz. Sitemizi düzenli şekilde takip ederek ilave indirim fırsatlarından da yararlanabilirsiniz. 

Yüzde 25’in Muz - Susie Brooks - Uçanbalık Yayıncılık
%50
SON 9 ADET
259.00 TL
129.50 TL
Acaba Ne Olsam? Doktor - Toprak Işık - Tudem Yayınları
%50
SON 8 ADET
139.00 TL
69.50 TL
Doğa Dostu Defne - Doğayı Koruyoruz, Plastik Kullanmıyoruz!
%50
SON 4 ADET
54.00 TL
27.00 TL
Pes Etme! - Zeka Bulmacaları - Ahmet Bilal Yaprakdal - Uğurböceği Yayınları
%50
SON 3 ADET
300.00 TL
150.00 TL
İlk Sorular ve Cevaplarla Hayvanlar - Jinny Johnson - Almidilli
%50
SON 6 ADET
80.00 TL
40.00 TL
Güneş Sistemi Serisi: Ay - Nuria Roca - Pötikare Yayıncılık
%50
SON 4 ADET
160.00 TL
80.00 TL
Doğal Çevreler - Seong-geun Mun - Erdem Çocuk
%50
SON 3 ADET
50.00 TL
25.00 TL
Etkinliklerle Fen - Ses - Peter Riley - 1001 Çiçek Kitaplar
%50
SON 6 ADET
80.00 TL
40.00 TL
Okyanustaki Dostlarımız - Hui-jeong Yun - Erdem Çocuk
%50
SON 5 ADET
90.00 TL
45.00 TL
%50
SON 7 ADET
550.00 TL
275.00 TL
Atlas Etkinlik Kitabı - Daniel Mizielinska - Domingo Yayınevi
%50
SON 1 ADET
250.00 TL
125.00 TL
Ha Gayret! - Zeka Bulmacaları - Ahmet Bilal Yaprakdal - Uğurböceği Yayınları
%50
SON 3 ADET
300.00 TL
150.00 TL
Stegosaurus - Ben Garrod - Sola Kidz
%50
SON 3 ADET
99.00 TL
49.50 TL
Hangi Mevsim? - Kyeong-ran Kim - Erdem Çocuk
%50
SON 4 ADET
90.00 TL
45.00 TL
Sonraki 20 ürünü göster