Biyografi-Otobiyografi

Biyografi-Otobiyografi

 

En çok okunan kitap türleri arasında biyografi-otobiyografi çalışmalarının ayrı bir önemi var. Daha çok yetişkinlere özgü diye düşünülen bu kitapların aslında çocuklar için uygun olanları da mevcut. Bu sayede çocuklar, sevdikleri sporcu veya sanatçının, bilim insanı veya müzisyenin hayatını daha iyi öğrenme imkanı kazanıyor. Onlarla empati kuruyor, kendilerine onları rol modeli alıyorlar. Çocuğunuzun ilgi duyduğu isimleri daha iyi tanımasına yardımcı olmak için biyografi-otobiyografi kitaplarından yararlanabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hayata daha emin adımlarla hazırlanabilir. 

 

Biyografi Nedir?

 

Kısaca ifade etmek gerekirse biyografi, bir kişinin hayatını ayrıntılı bir şekilde anlatan bir yazı türüdür. Biyografik eserlerde kişinin hayat hikayesi, deneyimleri, elde ettiği başarılar ve benzeri konular belli bir kronoloji içinde anlatılır. Kişisel ve mesleki deneyimlerinin yanı sıra başından geçen olaylar, yaşadığı ilişkiler, hayatını etkileyen önemli olaylar da biyografi türünün ele aldığı konulardır. Bu yönüyle biyografik eserler bir tür belgesel anlatı çeşididir. Okuyucuyu ilgili kişinin duygu, değer ve düşünce dünyasında yolculuğa çıkarır, geçmişten günümüze pek çok olaya ışık tutar.

 

Biyografi türündeki eserler bir yönüyle bireysel bir nitelik taşır. İlgili kişinin hayat hikayesi hakkında pek çok detaya ulaşmayı sağlar. Ancak bir yönüyle de tarihsel bir nitelik taşır. Söz konusu olan tarihsel bir şahsiyetse bu kişiyi konu alan biyografik eserlerde toplumsal tarihi ilgilendiren pek çok konu gündeme gelir. Bu yönüyle biyografik çalışmalar başta tarihçiler olmak üzere sosyologlar, siyaset bilimciler ve pek çok meslek grubu için önemli bir kaynak eserdir.

 

Biyografik eserlere aslında herkes konu olabilir. Ancak en çok okunan biyografik eserler toplumun sevdiği, alanında belli birtakım başarılara imza atmış ünlü ve özel kişileri konu edinen eserlerdir. Ünlü sanatçılar, yazarlar, sporcular, bilim insanları, iş adamları ve benzeri insanların hayatlarını konu edinen biyografik çalışmalar bu yüzden daha çok ilgi görür. Bu kişilerin hayat hikayelerini okurken aslında toplumun belli bir döneminin veya kesiminin de hayat hikayesi hakkında fikir sahibi oluruz.

 

Biyografilerin Genel Özellikleri Nelerdir?

 

Hangi alanda olursa olsun biyografiler birçok okur için oldukça ilgi çekici bir türdür. Biyografi yazarları da bu bağlamda eserlerinde bazı kriterleri gözetirler. Biyografilerin genel özelliklerini oluşturan bu kriterler, eserin daha sağlam bir temele oturmasını ve daha iyi anlaşılmasını sağlar. Genel olarak ifade etmek gerekirse biyografilerin temel özellikleri şu şekildedir:

 

·         Edebiyatın diğer türlerinden farklı olarak biyografiler gerçekçi bir dille yazılır. Herhangi bir olayı abartma, süsleme ya da çarpıtma amacı taşımaz. Yaşanmış olayları tanıkların ve belgelerin eşliğinde anlattıkları için biyografik eserler doğru veya doğrulanabilir bir kaynak çeşididir.

·         Öykü, hikaye, roman gibi edebi türlerde iç içe geçen kurgularla olay akışı genellikle farklı zeminlerde ilerler. Oysa biyografiler kronolojik bir düzlemde ilerler. Olayların anlatımı oluş sırasına göre gerçekleştiği için kişinin doğumundan hayattaysa günümüze, hayatta değil ise ölümüne kadarki tüm yaşam serüvenini eserde görürüz.

·         Roman ve diğer edebi türlerde anlatıyı süslemek için detaylar büyük ölçüde kurmaca içerir. Oysa biyografi çalışmaları kurmacadan uzak ve daha detaylıdır. Belli bir dönemin insanlarını anlatan biyografilerde o dönemin insanlarına ait pek çok detayla karşılaşabiliriz. Bu detaylar kişisel yaşam serüvenlerini içerdiği gibi toplumsal olaylara veya süreçlere ilişkin de olabilir.

·         Biyografi ile diğer edebi türlerin ortak noktası, anlatımın üçüncü şahıs bakış açısından yapılmasıdır. Fakat biyografide anlatıcı bakış açısı daha objektif bir yön taşır. Kurgusal türlerde ise anlatıcı da kurgunun bir parçası haline gelebilir.

·         Biyografik eserler genellikle belirli konular üzerine odaklanır. Esere konu olan kişi örneğin sporcuysa biyografide spor tarihine ilişkin çeşitli bilgiler yer alır. Bu yönüyle biyografik eserler kurmacaya oranla dönemin ve karakterlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. İlgili kişinin alanında yarattığı etkileri daha iyi görmeye yardımcı olur.

·         Biyografi ayrıca kapsamlı araştırma gerektirir. Mektup, röportaj, resmi kayıt gibi kaynaklar kullanır. Yazı ve anlatım şekli ise hedef kitleye uygun olmalıdır. Geniş bir çeşitliliğe sahip biyografiler farklı pek çok alanda eski ile yeni arasında karşılaştırma yapmayı kolaylaştırır.

 

Otobiyografi Nedir?

 

Kısaca ifade etmek gerekirse otobiyografi, kişinin kendi yaşam öyküsünü yazdığı kişisel bir anlatı türüdür. Bu anlatım şeklinde yazar kendi deneyimlerini, anı ve düşüncelerini tamamen kendi bakış açısıyla yansıtır. Bu bakımdan otobiyografik eserler kişinin hayatı içinde yaşadıklarını kendi perspektifinden yorumlamasına izin verir. Tüm olaylar bu şekilde anlatıldığı için biyografilerden farklı olarak otobiyografilerde anlatım dili öznel bir nitelik taşır.

 

Biyografilerde olduğu gibi otobiyografilerin de aslında herkesin hayatını konu edinmesi mümkündür. Dileyen herkes kendi otobiyografisini kaleme alabilir. Ancak şu bir gerçek ki toplumu etkileyen kişilerin otobiyografileri her zaman için daha ilgi çekicidir. Siyaset, sanat, iş ve kültür dünyası ve benzeri alanlarda önemli başarılara imza atmış kişilerin otobiyografileri her zaman için daha ilgi uyandırıcıdır. Hatta öznel bir dil içerse bile bu eserleri de yerine göre kaynak eser olarak kullanmak mümkündür. Otobiyografisinde başından geçen olayları, bu olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan kişiler yaşam hikayeleriyle başkalarına yol gösterir ve ilham kaynağı olur.

 

Otobiyografilerin Genel Özellikleri Nelerdir?

 

Bazı bakımlardan biyografiye benzeyen otobiyografinin de aslında kendine özgü birtakım özellikleri var. Kişi eğer yazın türlerini biliyor ve kendini iyi ifade ediyorsa otobiyografisinde başarılı bir çalışmaya imza atar. Hangi meslek grubunda olursa olsun alanında uzman kişilerin otobiyografileri hem konuları hem de bakış açıları nedeniyle önemli bir kaynak eser niteliğine sahiptir. Genel olarak ifade edecek olursak, otobiyografinin temel özellikleri şu şekildedir:

 

·         Her şeyden önce kişisel bir anlatım şeklidir. Yazarın hayatından geçen olayları kendi bakış açısından anlatır. Bu nedenle herhangi bir tanıklığa, belge veya delile ihtiyaç duymaz.

·         İyi bir otobiyografi objektif bir yaklaşımla hazırlanır. Ancak birçok otobiyografide objektif yaklaşımdan çok öznellik ön plandadır. Okurların yazara olan ilgi ve sevgileri, doğruluk ve güvenilirliği ikinci plana düşürür. Olayları yazarın gözünden değerlendiren okurlar onun perspektifini kabul etme eğilimi içine girer.

·         Otobiyografilerde yazarın kişisel duygu ve düşüncelerine yer vermesi, iç dünyasını okurlarla paylaşmasını sağlar. Yazarla daha güçlü bir empati kuran okurlar böylelikle ona karşı daha güçlü bir sevgi duymaya başlar.

·         Otobiyografilerde de olay sıralaması genellikle kronolojiktir. Ancak yazarın kendi tercihine göre farklı kurgu şekillerinden de yararlanması mümkündür. Yazar dilerse zaman kaymalarına yer vererek anlatımını daha özgün hale getirir. 

·         Otobiyografi türünde anılar ve olaylar yazarın kişisel deneyimleri ve hafızasına dayalı şekilde ifade edilir. Bu nedenle verilen bilgilerin doğru olmama ihtimali yüksektir. Çünkü aradan uzun yıllar geçtikten sonra kaleme alınan otobiyografiler dönemin güvenilir bir tanıklığını yapmaktan uzaklaşır.

·         Otobiyografilerin anlatım şeklinde olduğu gibi mesajları da özneldir. Fakat yazar kendi başından geçenleri anlatırken başkalarına ders vermekten çok kendi bakış açısını yansıtmayı ve kendisini ifade etmeyi tercih eder.

·         Otobiyografilerin hemen hepsinde yazarın kendi hayatına ilişkin bir anlam yorumu mevcuttur. Hayatının amacını bulduğunu düşünen yazarların anlatım şeklinde bunu kolayca görmek mümkündür. Hayat amacını henüz bulamamış yazarların otobiyografilerinde ise anlam arayışları belirgin şekilde kendisini ortaya koyar.

 

Çocuklar İçin Biyografi-Otobiyografi Kitaplarının Önemi Nedir?

 

Biyografi ve otobiyografi kitapları daha çok yetişkinlerin ilgi duyduğu türler gibi düşünülse de aslında çocuklar için de bu kitapların farklı versiyonları vardır. Bu yönüyle biyografi ve otobiyografi çalışmaları çocuk kitapları kategorisinde de özel bir öneme sahiptir. Bu önemi kısaca ifade edecek olursak şunları söyleyebiliriz:

 

·         Çocuklar için biyografi ve otobiyografi kitapları öncelikle iyi bir ilham kaynağıdır. Sevdikleri sanatçı, sporcu, ressam veya yazarların hayatlarını okuyan çocuklar onları kendilerine rol modeli olarak alır. Bu insanların hayatları hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, benzer durumlarda neler yapabileceklerini değerlendirme imkanı bulur. Bu sayede kendi potansiyellerini keşfetme imkanı kazanırlar. 

·         Çocuklara tarih bilinci kazandırmanın en etkili yollarından biri, önemli şahsiyetlerle ilgili biyografik eserleri okumalarını sağlamaktır. Önemli tarihsel karakterleri bu şekilde tanıyan çocuklar hayatları boyunca onlara ilgi ve sempati duyar. Bu sayede tarihe ve kültüre yönelik ilgileri hep canlı kalır. 

·         Çocuklar için biyografi kitaplarının yanı sıra otobiyografi kitapları da iyi bir empati kaynağıdır. Bu kitaplar sayesinde çocuklar hem kendilerinin hem de başkalarının davranışlarını daha iyi anlama imkanı kazanır. Çevrelerine karşı farkındalıkları arttıkça insanları farklı perspektiflerden hareketle değerlendirmek konusunda daha yüksek bir başarı gösterirler. 

·         Biyografik ve otobiyografik eserlerin çocuklara sağladığı en önemli faydalardan biri de okuma becerilerini geliştirmesidir. Bu kitaplar sayesinde çocuklar kitap okuma alışkanlığını daha kolay kazanır. Aynı zamanda da kendilerini ifade etme becerilerini ilerletirler. 

·         Sevdikleri isimleri daha iyi tanıyan çocuklar kendi kimlik gelişimlerinde onların izinden yürüme imkanı elde eder. Kendilerini daha değerli görüp özsaygı konusunda herhangi bir eksiklik içine girmezler.

·         Biyografik ve otobiyografik eserlerin en önemli faydalarından biri de toplumsal değerler alanındadır. Nitekim değerlerin ve erdemlerin genç kuşaklara aktarımına katkı sağlarlar. Çocuklar etik davranış ilkelerini bu eserler sayesinde daha iyi anlar. Sevdikleri kişilerin değerli her eylemi çocuklarda değer bilincinin açığa çıkmasına katkı sağlar. 

 

Çocuklar İçin Biyografi-Otobiyografi Kitabı Satın Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

 

Her konuda olduğu gibi çocuklar için biyografi veya otobiyografi kitabı satın almanın da bazı püf noktaları var. Bunların neler olduğunu mutlaka öğrenmelisiniz. Bu sayede çocuğunuz için en doğru ürünleri kolayca seçip bu kitapları daha faydalı hale getirebilirsiniz. Genel olarak ifade edecek olursak şunları söyleyebiliriz: 

 

·         Satın almayı düşündüğünüz biyografi-otobiyografi kitabı her şeyden önce çocuğunuzun yaşına uygun olmalı. Diğer çocuk kitaplarında olduğu gibi bu kitaplarda da yaşa uygunluk kriterine mutlaka dikkat etmelisiniz. 

·         Çocuğunuzun yaşına göre kitapların görsel niteliği de bu bağlamda önemlidir. Küçük yaş grupları için resimli kitaplar daha iyi bir seçimdir. İleri yaş grupları için ise resimli kitaplara gerek yoktur.

·         Kitabın konusu çocuğunuzun ilgisini mutlaka çekmeli. Çocuğunuz örneğin tarihe ilgi duyuyorsa tarihsel şahsiyetlerle ilgili biyografik kitapları tercih etmelisiniz. Veya bilime ilgi duyuyorsa bilim insanlarının hayatlarını anlatan eserler daha iyi bir seçimdir. 

·         Satın alacağınız eserin yazarı ve yayıncısı da bu bağlamda önemli bir konudur. Alanında güvenilir yazar ve yayınevlerini tercih ederseniz çocuğunuz konu hakkında en doğru bilgilere ulaşmış olur. Güvenilirliği şüpheli yayınlar nedeniyle çocuğunuz bazı konularda çeşitli önyargılar geliştirebilir. 

·         Çocuğunuz için satın alacağınız kitaplarda yalnızca olumlu rol modellerinin olmasına dikkat etmelisiniz. Tasvip etmediğiniz kişiler hakkındaki biyografik çalışmaların çocuğunuzda istemediğiniz davranış şekillerinin oluşmasına yol açması mümkündür. 

·         Satın almayı düşündüğünüz kitaplar hakkındaki incelemeleri de bu bağlamda dikkate almalısınız. Kitaplar hakkındaki yorum ve eleştiriler bu bağlamda daha doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. 

·         Çocuğunuz eğer satın aldığınız ürüne ilgi duymuyorsa bunu okuması için onu zorlamak yerine istediği türde kitaplar alarak okuma alışkanlığını güçlendirmesine katkı sağlamalısınız. Çocuğunuz ileride o konuya ilgi duyarsa bu konuda araştırma yapmaktan kaçınma yönünde bir davranış geliştirmemeli. 

 

En Ucuz Biyografi-Otobiyografi Kitapları Nereden Alınır?

 

Son yıllarda kitap maliyetlerindeki artışlar ebeveynlerin ucuz çocuk kitaplarına ilgisini artırdı. Bu bağlamda çocuklar için ucuz biyografi ve otobiyografi kitaplarıyla ilgili arayışlar da oldukça yüksek. Genel olarak ifade edecek olursak perakende ve online satış kanallarında ucuz kitap bulmak mümkündür. En ucuz çocuk kitapları için ise Alternatif Kitap her zamanki gibi sizin yanınızda. Sitemizde arama çubuğunu ve ürün fitrelerini kullanarak aradığınız kitaplara kolayca ulaşabilirsiniz. Basit birkaç tıklamanın ardından sipariş oluşturabilir, istediğiniz ürüne hızlıca sahip olabilirsiniz. 

Stokta Var
20.00 TL
Robot Adam Haaland - Diego Roberto - Dokuz Çocuk
%35
Stokta Var
85.00 TL
55.25 TL
İnsanlık İçin Matematikçiler 10 Kitap Maviçatı Yayınları
%55
Stokta Var
600.00 TL
270.00 TL
İnsanlık İçin Teknoloji Seti 10 Kitap Maviçatı Yayınları
%55
Stokta Var
600.00 TL
270.00 TL
Galileo Galilei - Dahiler Sınıfı - Annalisa Strada - Domingo Yayınevi
%40
FIRSAT ÜRÜN
112.00 TL
67.20 TL
Steve Jobs - Bilimin Dehaları - Eda Bayrak - Yediveren Çocuk
%25
Stokta Var
67.00 TL
50.25 TL
Sonraki 20 ürünü göster
Yayınevi
Fiyat
Stokta