Türk Klasikleri

Türk Klasikleri

 

Türk edebiyatının en önemli eserlerine Türk klasikleri denir. Edebiyat tarihimizin roman, hikaye, deneme, şiir ve diğer türlerde en çok okunan eserleri bu kategoride yer alır. Türk klasikleri dediğimizde, Tanzimat döneminden modern Türk edebiyatına kadar geniş bir zaman diliminde ortaya konan en önemli eserleri ifade etmiş oluruz. Bu eserler yazıldığı dönemin izlerini taşımakla birlikte zaman ötesi bir nitelik kazanmıştır. Her dönem en çok okunan kitaplar arasında yer alan bu eserler, edebiyata ilgi duyanların yanı sıra farklı disiplinlerden araştırmacıların da birçok incelemesine konu olmuştur.

 

Türk Klasiklerinin Genel Özellikleri Nelerdir? 

 

·         Türk kültür ve tarihinin en önemli bileşenleri arasında yer alırlar. Çünkü medeniyet tarihimizin geniş bir yansımasını sunarlar.

·         Yazıldıkları dönemin izlerini taşısalar da zaman ötesi bir niteliğe sahiptirler. Dönem koşullarına ışık tutarken kuşaklar arasında bağ kurulmasına yardımcı olurlar.

·         Türkçenin en güzel ve en özgün anlatım şekillerini içerirler. Bu nedenle dil hakimiyetinin gelişmesine büyük katkı sağlarlar.

·         Toplumsal hayatı ve bireysel sorunları çeşitli yönlerden ele alırlar. Aynı zamanda da toplumsal değişim süreçleri ve kırılma noktalarının daha iyi anlaşılmasını sağlarlar.

·         Sonraki kuşaklar için her bakımdan örnek teşkil ederler. Nitekim Türkçenin en büyük yazarları kendilerinden öncekilerin dil ve anlatım özelliklerini mutlaka incelemişlerdir.

·         Türk klasikleri yerli okurların yanı sıra yabancı okurların da merak ettiği eserlerdir. Türk kültür ve medeniyetini daha iyi anlamak isteyen yabancılar özellikle Türk klasikleri sayesinde birçok bilgiye kolayca ulaşabilirler.

 

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Klasikleri Nelerdir?

 

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, birçok alanda olduğu gibi edebiyat dünyamızda da yeni bir sayfa açtı. Nitekim bu dönemde ivme kazanan modernleşme çalışmalarının en önemli yansımalarından biri edebiyat alanında ortaya çıktı. Dönemin en önemli edebiyatçıları, eserlerinde Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sıkıntıları çeşitli açılardan ele aldılar. Bununla birlikte bu dönemde edebiyatımızda ele alınan konular değiştiği gibi anlatım şekillerinde de Batılı formlar öne çıkmaya başladı. Osmanlı edebiyatının geleneksel anlatım özellikleri yerine daha sade anlatım şekilleri ön plana çıktı. Türk klasikleri arasında Tanzimat döneminin en önemli eserleri şu şekildedir:

 

·         Akif Bey - Namık Kemal

·         Araba Sevdası - Recaizade Mahmud Ekrem

·         Cellad - Ahmet Mithat Efendi

·         Cezmi - Namık Kemal

·         Çengi - Ahmet Mithat Efendi

·         Çingene - Ahmet Mithat Efendi

·         Esrar-ı Cinayat - Ahmet Mithat Efendi

·         Felatun Bey ile Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi

·         Görev Çağrısı - Recaizade Mahmud Ekrem

·         Gülnihal - Namık Kemal

·         Harabat - Ziya Paşa

·         Hüseyin Fellah - Ahmet Mithat Efendi

·         İntibah - Namık Kemal

·         Karabibik - Nabizade Nazım

·         Karnaval - Ahmet Mithat Efendi

·         Muhsin Bey - Recaizade Mahmud Ekrem

·         Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar - Şinasi

·         Paris’te Bir Türk - Ahmet Mithat Efendi

·         Pejmürde - Recaizade Mahmud Ekrem

·         Saime - Recaizade Mahmud Ekrem

·         Şair Evlenmesi - Şinasi

·         Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami

·         Talim-i Edebiyat - Recaizade Mahmud Ekrem

·         Terci-i bend - Ziya Paşa

·         Tercüme-i Manzume - Şinasi

·         Terkib-i bend - Ziya Paşa

·         Vatan Yahut Silistre - Namık Kemal

·         Yeryüzünde Bir Melek - Ahmet Mithat Efendi

·         Zafername - Ziya Paşa

·         Zemzeme - Recaizade Mahmud Ekrem

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Klasikleri Nelerdir?

 

1923 yılında Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte birçok alanda olduğu gibi kültür ve edebiyat dünyamızda da önemli değişimler meydana geldi. Bu dönemde yaşayan yazarlar ve şairler birbirinden önemli eserlere imza attılar. Eserlerinde özellikle Kurtuluş Savaşı’ndaki çeşitli kahramanlık hikayelerine büyük yer verdiler. Ayrıca modernleşme süreçlerinin toplumsal etkilerine ışık tuttular.

 

Dil Devrimi’nden sonra bu eserler Türk dilinin sadeleşmesine büyük katkılar yaptı. Cumhuriyet değerlerini savundular ve idealist temalar işlediler. Bu eserlerde ayrıca toplumsal eleştiriler de yer aldı. Kadın sorunlarına işaret edip kadınların toplumsal yaşamdaki rollerinin önemini özellikle vurguladılar. Türk klasikleri arasında Cumhuriyet döneminin en önemli eserleri şunlardır:

 

·         Akşam Güneşi - Reşat Nuri Güntekin

·         Ateşten Gömlek - Halide Edib Adıvar

·         Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

·         Damga - Reşat Nuri Güntekin

·         Dudaktan Kalbe - Reşat Nuri Güntekin

·         Gökyüzü - Reşat Nuri Güntekin

·         Handan - Halide Edib Adıvar

·         Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

·         Hüküm Gecesi - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

·         İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali

·         İstanbul’un Bir Yüzü - Refik Halit Karay

·         Kalp Ağrısı - Halide Edib Adıvar

·         Panorama - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

·         Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar

·         Semaver - Sait Faik Abasıyanık

·         Sinekli Bakkal - Halide Edib Adıvar

·         Sodom ve Gomore - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

·         Son Eseri - Halide Edib Adıvar

·         Sözde Kızlar - Peyami Safa

·         Tatarcık - Halide Edib Adıvar

·         Vurun Kahpeye - Halide Edib Adıvar

·         Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

·         Yalnızız - Peyami Safa

·         Yeşil Gece - Reşat Nuri Güntekin

 

Modern Türk Edebiyatı Klasikleri Nelerdir?

 

20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar devam eden süreçte klasik haline gelen Türkçe eserlere modern Türk klasikleri denir. Bu zaman diliminde edebiyat alanında birçok değişim gerçekleşmiştir. Yazar ve şairlerin toplumsal olaylara bakış açısı değişmiş, aynı zamanda bireye verilen önem de artmıştır. Ayrıca batılılaşma ve modernleşme, yabancılaşma, ekonomik sorunlar ve daha birçok konuda birbirinden güzel eserlere imza atılmıştır.

 

Diğer taraftan ulusal kimlik, kadın sorunları, çevre duyarlılıkları gibi onlarca farklı konuda geniş kitleleri etkileyen çalışmalara imza atılmıştır. Bu çalışmalar başka birçok esere de ilham kaynağı olmuştur. Modern Türk klasikleri arasında en önemlilerinin şunlar olduğunu söylemek mümkün:

 

·         Acı Tütün - Necati Cumalı

·         Ağrıdağı Efsanesi - Yaşar Kemal

·         Ben Sana Mecburum - Atilla İlhan

·         Benim Adım Kırmızı - Orhan Pamuk

·         Beyaz Kale - Orhan Pamuk

·         Binboğalar Efsanesi - Yaşar Kemal

·         Cevdet Bey ve Oğulları - Orhan Pamuk

·         Çakırcalı Efe - Yaşar Kemal

·         Demirciler Çarşısı Cinayeti - Yaşar Kemal

·         Devlet Ana - Kemal Tahir

·         Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir

·         Esir Şehrin Mahpusu - Kemal Tahir

·         Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana - Yaşar Kemal

·         İbiş’in Rüyası - Tarık Buğra

·         İnce Memed - Yaşar Kemal

·         Kara Kitap - Orhan Pamuk

·         Karılar Koğuşu - Kemal Tahir

·         Karıncanın Su İçtiği - Yaşar Kemal

·         Kurt Kanunu - Kemal Tahir

·         Kurtlar Sofrası - Atilla İlhan

·         Ortadirek - Yaşar Kemal

·         Ölmeye Yatmak - Adalet Ağaoğlu

·         Ölmez Otu - Yaşar Kemal

·         Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

·         Sevda Sözleri - Cemal Süreya

·         Sokaktaki Adam - Atilla İlhan

·         Susuz Yaz - Necati Cumalı

·         Tanyeri Horozları - Yaşar Kemal

·         Tehlikeli Oyunlar - Oğuz Atay

·         Tek Kanatlı Bir Kuş - Yaşar Kemal

·         Teneke - Yaşar Kemal

·         Tutunamayanlar - Oğuz Atay

·         Üç Anadolu Efsanesi - Yaşar Kemal

·         Yağmurcuk Kuşu - Yaşar Kemal

·         Yağmurlar ve Topraklar - Necati Cumalı

·         Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - Aziz Nesin

·         Yer Demir Gök Bakır - Yaşar Kemal

·         Yılanı Öldürseler - Yaşar Kemal

·         Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir

·         Yusufçuk Yusuf - Yaşar Kemal

·         Zenciler Birbirine Benzemez - Atilla İlhan

 

Türk Klasikleri Nasıl Okunur?

 

Türk klasikleri farklı zamanlarda farklı şekillerde okunabilir. Bunlardan biri, eserin tarihini ve bağlamını incelemektir. Konusunun geçtiği dönem, o dönemin ekonomik ve sosyal şartları bu bağlamda önemli veriler sağlar. Türk klasikleri dil ve üslup bakımından zengin eserlerdir. Yazarın dilini ve üslubunu daha iyi anlamak için diğer eserlerini de okumanızda yarar var. Ayrıca Türk klasikleri için okuma yaparken not almanızda da yarar var. Bu sayede önemli konu, karakter ve geçişleri daha iyi hatırlarsınız.

 

Dünya klasiklerinde olduğu gibi Türk klasikleri de anlam bakımından yoğun eserlerdir. Bu nedenle okumanın aceleye gelmemesi gerekir. Eserleri yavaş ve dikkatli okursanız içindeki anlam derinliklerini kavramanız kolaylaşır. Aynı zamanda da eserlerle ilgili farklı görüş ve eleştirilere bakmanızda yarar var. Bu sayede eseri farklı perspektiflerden yorumlama imkanı elde edersiniz. Eserin kültürel ve tarihsel referanslarını incelemeyi de ihmal etmemelisiniz. Çünkü bu eserler sembolik anlatım yönünden zengindir. Her sembolün farklı bir tarihsel ve kültürel mesajı vardır.

 

Türk klasikleri için en iyi okuma şekillerinden biri de grup okumaları ve tartışmalardır. Fakat bu etkinlikler için zaman ayırmak gerekir. Eğer vaktiniz varsa okuma gruplarına katılabilirsiniz. Böylelikle birlikte okumalar yaparak eseri farklı gözlerle değerlendirme imkanı elde edersiniz. Bu tür tartışmalar sayesinde eserler özelinde daha derin bir kavrayışa sahip olursunuz. Aynı zamanda da daha önce fark etmediğiniz yepyeni konuları fark etme imkanı kazanırsınız. 

 

Türk Klasikleri En Uygun Fiyata Nereden Alınır?

 

Türk klasiklerini en ucuz fiyata satın almak için farklı kanallardan yararlanmanız mümkün. Bunlardan biri perakende satış noktaları ve yerel kitapçılardır. Günümüzde pek çok satış noktasında Cumhuriyet dönemi ve modern Türk klasiklerine kolayca erişim imkanı mevcut. Bu kanalları ziyaret edemiyorsanız online kitap satış sitelerini de tercih edebilirsiniz. Nitekim bu kanallar da Türk klasikleriyle ilgili geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Üstelik uygun fiyatlarla kitapları satışa sunar. Özellikle kullandığınız kitap satış sitelerindeki kampanyalara ve indirimlere dikkat edin.

 

Türk klasiklerine uygun fiyatlarla ulaşmanın bir diğer yolu da ikinci el kitapçılardır. Bu kanallarda fiyatlar düşük olmakla birlikte kitapların kullanım durumları her zaman iyi olmamakta. Yırtık veya eksik sayfalar da ayrıca ciddi bir sorundur. Veya dilerseniz kitap fuarlarından da ucuz kitap satın alma gerçekleştirebilirsiniz. Bu tür etkinlikler de Türk klasiklerine uygun fiyatla sahip olma imkanı yaratır. Ancak tabii ki indirim etkinliklerinin yerini ve zamanını takip etmeniz şart.

 

Alternatif Kitap olarak tüm kitap çeşitlerinde olduğu gibi Türk klasikleri kategorisinde de kullanıcılarımıza uygun fiyat avantajı sağlamaktayız. Nitekim farklı yayınevlerinin yayınladığı bu eserlerde en ucuz fiyatları sitemizde bulabilirsiniz. Böylelikle kitap alışverişi için ayırdığınız bütçeyi daha verimli şekilde kullanabilirsiniz. Yapacağınız tasarrufu böylelikle farklı kitaplar satın almak için değerlendirebilirsiniz. Kitaba ulaşmanın alternatif yolu olan Alternatif Kitap, en ucuz Türk klasikleri için de her zaman yanınızda. 

Türk Klasikleri Seti 10 Kitap Seti Maviçatı Yayınları
%55
Stokta Var
780.00 TL
351.00 TL
Eylül - Mehmet Rauf - Maviçatı Yayınları
%55
Stokta Var
100.00 TL
45.00 TL
Ninnilerden Seçmeler - Kolektif - Mutena Yayınları
%50
SON 3 ADET
50.00 TL
25.00 TL
Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem - Maviçatı Yayınları
%55
Stokta Var
90.00 TL
40.50 TL
İntibah - Namık Kemal - Maviçatı Yayınları
%55
Stokta Var
80.00 TL
36.00 TL
Karabibik - Nabizade Nazım - Maviçatı Yayınları
%55
Stokta Var
40.00 TL
18.00 TL
Ömer Seyfettin’den Seçme Hikayeler (Kısaltılmış Metin)
%40
FIRSAT ÜRÜN
30.00 TL
18.00 TL
Teo’nun Kaka Kitabı - Pınar Çakır Aksu - Bilgi Yayınevi
%30
Stokta Var
190.00 TL
133.00 TL
Yürekdede ile Padişah - Cahit Zarifoğlu - Beyan Yayınları
%33
Stokta Var
140.00 TL
93.80 TL
Kalp Ustası - Osman Koca - Beyan Yayınları
%33
Stokta Var
160.00 TL
107.20 TL
And - Ömer Seyfettin - Beyan Yayınları
%33
Stokta Var
65.00 TL
43.55 TL
Falaka - Ömer Seyfettin - Beyan Yayınları
%33
Stokta Var
65.00 TL
43.55 TL
%25
Stokta Var
80.00 TL
60.00 TL
%25
Stokta Var
40.00 TL
30.00 TL
%25
Stokta Var
60.00 TL
45.00 TL
Sonraki 19 ürünü göster
Yayınevi
Fiyat
Stokta